Arild Hermstad. Foto: MDG

Økonomiske tiltak mot hyttevekst

Hvis staten premierer mer bruk av de hyttene vi har i dag, kan vi bremse nedbyggingen av norsk natur skriver Arild Hermstad. Han foreslår fire økonomiske tiltak som kan bremse hyttenes naturapetitt.

Det er i et innlegg fra april i fjor i avisa Dagens næringsliv at forslagene bringes til torgs. Arild Hermstad er partileder for Miljøpartiet de grønne.

Noen av de mest effektive og minst inngripende tiltakene for å bremse veksten, vil derfor være å iverksette en økonomisk politikk som bidrar til bærekraftig hyttebruk, samtidig som det blir bra for lommeboka å være en miljøvennlig hyttebruker, skriver Hermstad. Her er hans fire økonomiske intensiver for å bremse veksten.

1. Øk den statlige støtten til kommuner og organisasjoner som driver med hyttedeling og gi økt skattefradrag til de som er medlemmer eller støttespillere til slike organisasjoner.

2. Øk bunnfradraget for skattefritak for utleie av hytta. Med en økning fra dagens skattegrense på 10.000 kroner til for eksempel 50.000 kroner vil det bli det bli mer attraktivt å leie ut hytta.

3. Sett tak på renteugiftene som er fradragsberettiget, og på lang sikt kan man gradvis fase ut rentefradraget.

4. Øk formuesverdien på hyttene, fra dagens lave eller fraværende formuesskatt på hytta.

– Disse fire tiltakene vil flytte statlige midler fra de få som har råd til hytteluksus, til de mange som har mindre penger, men likevel en drøm om å tilbringe helger eller ferier på en hytte ved sjøen eller ifjellet. Det jevner ut forskjeller i samfunnet, sparer masse natur, og trenger ikke å koste regjeringen en eneste krone. Summen av tiltakene vil sannsynligvis gi mer penger i statskassen som kan brukes til å restaurere natur, sosial utjevning eller bedre distriktspolitikk, skriver Hermstad i Dagens næringsliv.