Pål Sæther Eiden og Henrik Kierulf på Høyres landsmøte

Nye veimillioner til Trøndelag?

Pressemelding fra Trøndelag Høyres fylkestingsgruppe

Regjeringen har satt av 400 millioner kroner ekstra til fylkesveiene som en tiltakspakke som følge av koronapandemien. Nå må Trøndelag fylke være på hugget og sikre seg en god andel av disse pengene, mener Høyre.

  • Lav prioritering av vei fra AP og SP i Trøndelag fylke har bidratt til at vi nå har fem milliarder kroner i etterslep på veivedlikeholdet. Derfor må Trøndelag stille seg først i køen for å sikre seg sin andel av de ekstraordinære veimidlene fra regjeringen, sier Henrik Kierulf, som er medlem i Fylkesutvalget for Høyre.
  • Men pengene kommer ikke av seg selv. Fylket må søke på disse pengene, og Høyre tar derfor opp saken i Fylkestinget neste uke.

Hvilke veier er det som skal få penger?

  • Når de rødgrønne partiene har latt veiene forfalle over mange år er det veiprosjekter i hver eneste del av fylket som kunne trenge mer penger. Dette er et fylkeskommunalt ansvar. Nå kommer regjeringen med et bidrag. Mitt håp er at flertallet i fylket også tar sitt ansvar og bidrar til å binde det store fylket vårt sammen i fremtidige budsjetter. Vi kan ikke nå si hvilke veier som får penger i denne omgang. Det er avhengig av at fylket argumenterer godt og finner frem til de beste prosjektene når vi skal søke om disse pengene. Da må også kommunene kjenne sin besøkelsestid og stå på for forsømte veier i sin kommune, sier Kierulf.
  • Midlene skal brukes til prosjekter og tiltak som kommer i tillegg til allerede vedtatte prosjekter. Det vil ikke stilles krav om egenandel på prosjekter som finansieres med den søknadsbaserte tilskuddsordningen. Fylket slipper dermed å kutte på noe annet for å få disse pengene.

Dette er forslaget som Henrik Kierulf fremmer i Fylkestinget neste uke:

Fylkestinget ber fylkesrådmannen igangsette arbeidet med å kartlegge aktuelle prosjekter for

tilskuddsordningen. Fylkestinget forutsetter at kommunene i Trøndelag involveres i dette arbeidet.

Endelig beslutning om hvilke prosjekter det skal søkes tilskudd til tas av hovedutvalg for veg.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn