Anne Grethe Beck Andersen. Foto: Tore Østby

Ny ordfører på Røros

Leserinnlegg fra Anne Grethe Beck Andersen:

Den siste tiden har det versert mange leserinnlegg med promotering av både den ene og den andre ordførerkandidaten. Av viktige fortrinn, eller også som det stikk motsatte, har både kjønn, alder og sivil status vært nevnt.

Jeg synes det må veie tyngst at kandidaten er best skikket til oppgaven, og da vil summen av gode egenskaper, erfaring, interesse og kunnskap telle med. Kort sagt må vi velge den kandidaten som i sum er best skikket til oppgaven som ordfører. Det er etter min mening Isak Veierud Busch.

Men som alle vet har vi ikke direkte valg på ordfører på Røros. Kandidaten velges med et lag som han står på liste med. Der har Isak det store fortrinnet at han har med seg et bredt sammensatt lag av eldre, yngre, kvinner og menn med ulik bakgrunn og kompetanse. Noen har lang erfaring og stor kunnskap, andre kan være i starten av sin karriere som politikere og veier opp sin manglende erfaring med entusiasme og pågangsmot. Det gode laget vil ytterligere styrke Isak som ordførerkandidat.

Velg klokt, velg Arbeiderpartiet! Godt valg!

Anne Grethe Beck Andersen,

Nestleder Røros Arbeiderparti

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn