Merforbruk i kommunen

Kjersti Forbord Jensås. Foto: Tore Østby
Tertialrapporten for første tertial 2019 viser et merforbruk i Røros kommune på i underkant av 8 millioner kroner. Store deler av merforbruket skyldes periodieringseffekter innen utfakturering og inntekter innen finansområdet. Prognosen for budsjettoppnåelse for året er ca 3 millioner kroner. Det vil i såfall bety at avsetning til disposisjonsfond blir 3 millioner kroner, og ikke […]

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du kjøpe et abonnement.
Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in
Eller du kan kjøpe abonnement: