John Sindre Kirkbakk. Foto: Svend Agne Strømmevold

Med hjertet litt på venstresiden

Den pensjonerte lektoren har ved siden av sine år i skoleverket alltid vært samfunnsengasjert, og hjertet har han sammen med fastlegen konkludert med at ligger på venstresiden, men bare litt.

Til sammen har John Sindre Kirkbakk jobbet 35 år i skolen, og elleve av dem var han rektor på Hov skole i Ålen. Før skolekarrieren jobbet han blant annet med lagerarbeid, som lastebilsjåfør, anleggsarbeider og journalist. 

Spelemann på en god dag
Ved siden av arbeidslivet, har alltid musikkinteressen vært sterk, og i løpet av årene har John Sindre spilt i flere band.

– Gitarister har bestandig fascinert meg, men jeg har ikke noe utdanning innen musikk, og kunne knapt nok en note. men etterhvert så har jeg lært meg selv, sier John Sindre, som nå spiller i bandet “The Churchills”, et band bestående av medlemmer fra Bergstadkoret. 

Interessen begynte i tenårene, og nå har han spilt mer eller mindre aktivt i over 50 år.

– Nå har kanskje ambisjonene vært litt større enn evnen. Jeg kaller meg ikke musiker, men på en god dag kaller jeg meg en spelemann, understreker Kirkbakk.

Om den lokale utviklingen
På slutten av 70-tallet jobbet han som journalist, og på spørsmål om hva som hadde overrasket den unge Kirkbakk mest med utviklingen Rørossamfunnet har vært gjennom siden da, trekker han blant annet frem kultur og matindustri.

– Vi hadde det også da, i småskala, men nå har det blitt stort. Det tror jeg ikke at jeg hadde forutsett, og heller ikke i hvilken grad Røros kom til å utvikle seg som reiselivsdestinasjon.

Mellom plikt, pisk og gulrot
Samfunnsinteressen har alltid vært til stede, og John Sindre forklarer at med historie som hovedfag lærer man mye om analyse, refleksjon og forskning. Med årene har han blitt mindre skråsikker, og mer åpen og reflekterende rundt sammensatte samfunns-spørsmål.

– Jeg tenker også på dette med valg av ord. Ta for eksempel “Boplikt” – plikt -, allerede i valg av uttrykk så vil du skyve mange bort. Da tenker man automatisk “nå skal den stygge staten bestemme hvordan vi skal bo”. Graver du deg ned i sakskomplekset på Røros så er det gode argumenter på begge sider, sier John Sindre, – At mange omgår boplikten og vi får fritidsboliger i fleng, er ikke bra for bomiljøet. Det er ikke så vanskelig å forstå, men så er spørsmålet hva man vil gjøre med det. Noen vil bruke pisk og noen vil bruke gulrot.

Hjertet litt på venstresida
John Sindre har lenge vært samfunnsinteressert og forteller at selv om han kanskje ikke har den mest fastlåste politiske tilhørigheten, har han alltid følt seg tiltrukket venstresida.

– Jeg har vært mer rød før, men jeg har den grunnleggende følelsen av at hjertet ligger litt på venstresida, sier John Sindre, og legger til at han sammen med fastlegen hadde kommet fram til at, ja, hjertet ligger på venstresida, men ikke så langt.  

Sosiologisk nysgjerrighet
Kirkbakk bekymrer seg for at sosiale medier og nettet kan gi næring til fordommer og undergrave fakta.

– På sosiale medier leter folk kun etter bekreftelser på det de trodde og mente på forhånd. Uansett hvilken fordom du har, kan du få bekreftet den på nettet, forklarer John Sindre, og sier at han spesielt bekymrer seg for alternative nettsteder som Dokument og Reset, som gir næring til fordommer, – Jeg blir mørkeredd, men det hender jeg besøker disse sidene av sosiologisk interesse. 

John Sindre nevner historikeren, filologen og politikeren Trygve Bull som skal ha sagt “Jeg besøker kirken en gang i året, men kun av sosiologisk nysgjerrighet. Jeg må se om det er noe nytt, men det er det jo ikke”