Grunneiermøte i Selbu 6. juni 2019

Leserinnlegg av Reidun Roland, Rune Kurås og Marit Ose

Da Selbu Utmarkslag og Roltdalen Almenningsstyre inviterte til grunneiermøte i Selbu den 6. juni 2019 med tema «Er grunneierretten i ferd med å forvitre» følte vi et gufs av en mørk og svart fortid. Friskt i minne ligger også  Skogeielag-saken i Røros der det ble sådd tvil om samenes ekthet.

Grunneiere, ordførere og sentrale politikere i bl.a. Røros skulle etter hva som står i skrivet ha vært invitert. Nå er det så vidt RL har kjennskap til ingen politikere i Røros som har mottatt denne innbydelsen. Så hvorfor skriver de i invitasjonen at disse er adressater?

På møte er det to innledere; En som er leder i Etnisk og Demokratisk likeverd og nestelederen  har skrevet en bok hvor han fremstiller samene som et folk konstruert i en stor konspirasjon. Hvor i all verden kan tanker som former slike ord oppstå!!!

Organisasjonen vil bekjempe det de kaller «særrettigheter for en etnisk gruppe»

Hva er det de selv setter fokus på ved dette møte;

Er grunneierretten i ferd med å forvitre. Er ikke det en særrettighet for en etnisk gruppe, som i deres øyne synes å være mer demokratisk og etnisk enn andre folk. Hvilken forskning gir dem rett til å hevde det?

Det er en stor krenkelse av den samiske befolkninga at disse herrene får taletid her i vårt område.

Konfliktnivået vil bli høyere etter som debatten nå vil bli enda mer brunfarget av EDL’s teorier om etnisitet og deres alternative historier. Isteden for å være  i konstruktiv dialog med reindriftsnæringen blir nå hele den samiske befolkningen rammet av krenkelser fra disse innlederne.

Vi mener at det må bli et folkekrav at det skal være felles beiterett for alle beitedyr i utmark, samme hvem som eier grunnen. Det er ingen forvitring av grunneierretten tvert om.

Alle de beitedyr vi har som sau, geit, ku, hest, rein beiter på en måte som utfyller hverandre, derfor vil disse dyrene foredle og bruke utmarka til det den er der for.

Utmarka er innlandets gull, som havet er kystens gull. Begge deler tilhører Norges befolkning som samene er en verdig og viktig del av.

Røros kommune har nettopp blitt et Sør-Samisk forvaltningsområde så RL forutsetter at politikerne i Røros kommune vil motarbeide slike møter eller liknende og alt som miner om en begynnelse på hetsing av en norsk folkegruppe vil bli kraftig i møtegått.

Ingen folk er bedre enn andre, samene er like etnisk og demokratisk som vi andre. Det er ingen som har behandlet naturen så bra og uten store stygge naturinngrep som reindriftssamene. Derfor har de dessuten mange ganger hatt problemer med å kunne dokumentere at de har vært her lenge før vi fastboende kom.

RL lurer på hvor mange av oss innbyggere i Røros, utenom de som er direkte berørt, som er klar over det «rasehatet» som har blitt og blir utvist overfor en liten minoritet i vår kommune. 

Det tror RL er mange, så vi håper at som sørsamisk forvaltningsområde vil det komme mye god informasjon som gir alle rørosinger et godt innblikk i samenes fortid og nåtid her i Rørosregionen.

Vi er alle like mennesker som trenger hverandre, ingen er bedre enn andre. Vi er like god på godt og vondt.

Røroslista vil i all fall stå på for « ingen skal så inderlig vel tåle den urett som ikke angår deg selv».  ( skrev Arnulf Øverland i diktet Du må ikke sove….) 

Reidun Roland, Rune Kurås og Marit Ose – Røroslista

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest