Foto: Tore Østby

Fikk 150.000 til styrking av Utstyrssentralen Røros og Os

Røros kommune har søkt Bufdir om tilskudd til inkludering av barn og unge, gjennom å styrke Utstyrssentralen med en fast deltidsansatt.

For prosjektet «Styrking av Utstyrssentralen Røros og Os med fast deltidsansatt» fikk kommunen innvilget 150.000.

– Vi har innvilget følgende beløp: I 2023: 150 000 Deres søknad er innvilget på bakgrunn av øremerking av midler til utstyrssentraler for 2023 og søknaden om tilskudd for 2024 og 2025 er derfor avslått, skriver Bufdir i sitt svar til kommunen.

Bufdir mottok totalt 1 606 søknader, av disse er 1 496 sendt inn gjennom deltakende kommuner. Totalt omsøkt beløp i 2023 er på 967 837 487 kroner, det vil si en total oversøkning på 626 844 211 kroner ut ifra tilgjengelige midler. Totalt på ordningen har Bufdir innvilget 662 søknader og 332 698 000 kroner for 2023. For søknader sendt inn gjennom deltakende kommuner, har vi innvilget 628 søknader og 171 315 000 kroner for tilskuddsåret 2023.