Foto: Svend Agne Strømmevold

Elden oppsummert

RS Servicenter

Med et flunkende nytt kreativt team, har årets Elden blitt godt mottatt og har gjennomført ti forestillinger i sommer. 

I år ble det solgt 10800 billettter, og i fjor ble det solgt 6500. I 2018 og 2019 ble det solgt 12000 billetter. 

-Vi er meget fornøyde med at 10 800 publikummere så musikkteatret Elden i 2022. I tillegg har arrangement som Mini-Elden, restaurant Slagg og Mal en meter med fred også trukket mye publikum, sier daglig leder i stiftelsen Siri Gellein i en pressemelding.

Mini-Elden

Det var tre oppsetninger av Mini-Elden i år. Første foretilling ble avlyst grunnet sykdom i ensemblet.Barna i Mini-Elden bestemte at inntektene fra Mini-Elden på 11000, skille gå til Røde Kors sitt arbeid for barna i Ukraina. 

Frivillige

Elden er i stor grad tuftet på frivillighet, og i år var det 342 som var registrert som frivillig. 

Frivillige ble hyllet og satt pris med  avslutningsmiddag i Galåen Samfunnshus. Flere fikk diplomer for både 20, 15 og ti  års frivillig deltagelse i Elden. De fleste frivillige aktørene kommer fra Røros, men Elden har også hatt frivillige fra Tromsø, Namsos, Levanger, Trondheim, Averøya, Ålen, Tolga, Tynset, Stockholm, Tännås, Oslo, Sylling og Moss. Flere priser ble også delt ut blant annet hedersprisen som i 2022 gikk til hesteeier og kusk i Elden , Rune Randen.

Flere lag og organisasjoner bidrar også med rigging og vakthold i øving- og spillperioden. 

65% av aktørene på scenen er under 25 år. Det betyr at Elden fortsatt er et en at Norges største barne- og ungdomsteater.

Rollebytter

Ekstra nerver ble det også lørdag ettermiddag da en av de profesjonelle aktørene ble akutt syk. I løpet av noen timer overtok Per Ivar Lundli som general De la Barre, mens Snorre Ryen Tøndel overtok Kalle-rollen. Publikum ble informert på forhånd av regissøren om rollebyttene.

Miljøfyrtårn

Elden ble også det første arrangementet på Røros som ble sertifisert som Miljøfyrtårn i sommer. Det innebærer at stiftelsen kan dokumentere at strenge kriterier innen arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.

Kunstnerisk team i perioden 2022- 2024 er Maren E Bjørseth, musikalsk leder Alf Lund Godbolt, scenograf Olav Myrtvedt, lysdesigner Ingfrid Skanke Høsøien og koreograf Ida Wigdel.