Rob Veldhuis (H). Foto: Iver Waldahl Lillegjære

Eiendomsskatt igjen

Leserinnlegg fra Rob Veldhuis (H)

I budsjettforslaget for 2021 ligger det en omlegging av eiendomsskattens verdigrunnlag. Lokale takster fra 2018 foreslås byttet ut til Skatteetatens boligverdi for boliger. Dette gir utslag for stort sett alle boligeiere. I snitt vil eiendomsskatten for boliger øke med ca. 12%. Hvor stor endringen blir for hver enkelt er avhengig av Skatteetatens verdivurdering som baseres seg på SSB sine tall.

Jeg har lest intervjuet på Rørosnytt med økonomisjefen. Grunnen for å legge om, er å opprettholde eiendomsskatteinngangen for 2021 kan vi lese.

Men det er for enkelt å skylde på regjeringen og Granavolden-erklæringen som kom i januar 2019. Jeg å forklare hvorfor.

Taksering fører til en takst, et beløp. Dette er verdigrunnlaget/beregningsgrunnlaget som brukes på ulike måter. Noen eksempler:

  • Når en skal søke boliglån kan en som regel ikke få mer enn 85% lån av beregningsgrunnlaget/verdigrunnlaget
  • Du betaler som regel en lavere rente når du låner ikke mer enn 50% av beregningsgrunnlaget/verdigrunnlaget
  • Skatteetaten bruker 25% av beregningsgrunnlaget/verdigrunnlaget for å komme til ligningsverdien for primærboligen din (så blir dette igjen korrigert med en individuell gjeldsreduksjonsfaktor) for ligningsverdien. For sekundærboligen brukes 90% av beregningsgrunnlaget/verdigrunnlaget

Røros Kommune visste at det mest sannsynlig ville komme et krav om å legge inn en reduksjonsfaktor på 30 prosent før eiendomsskatten beregnes. Slik jeg forstår valgte Røros kommune i stede å redusere sine takster med 30 prosent. 

Promillereduksjon eller 30% reduksjon av beregningsfaktor som i ovenstående eksempler hadde vært det som skulle har blitt gjort. Ikke reduksjon av selve takstene!

Alle kan gjøre feil, men det er viktig at fakta kommer på bordet og at skylden adresseres riktig om den skal adresseres i det hele tatt.

Røros Høyre har vært tydelig på at vi ønsker å avvikle eiendomsskatten over 2 kommunestyreperioder. En økning av eiendomsskatt er derfor ikke ønskelig og er i strid med Røros Høyre sin valgløfte.  For 2020 var det opprinnelige beløpet kommunen skulle få inn på eiendomsskatt kr. 35.700.750,- (kilde: budsjett 2020 og 2. tertialrapport 2020) dette blir av ulike årsaker nedjustert til ca. kr. 33.530.000,-. Det er allerede en flott reduksjon. I Røros Høyres sitt alternative budsjett som publiseres før budsjettbehandling 26. november blir det lagt inn ytterlige reduksjon av eiendomsskatteinngangen.  Om vi får gjennomslag for det er det 10 av de øvrige 23 kommunestyrerepresentanter som bestemmer!

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn