Foto: Eirik Dalseg.

Dreneringsarbeid på flyplassen

RS Servicenter

På Røros Lufthavn påbegynnes nå arbeid på et større dreneringsprosjekt.

Lufthavnsjef ved Avinor, Gudbrand Rognes, forklarer at arbeidet som nå påbegynnes planlegges å være ferdig i november. 

Det handler om at vi skal drenere områdene rundt og på flyplassen på en bedre måte enn det som er gjort i dag, sier Rognes, og legger til:

– Det skal gi et bedre grunnlag for å asfaltere rullebanen på nytt når det måtte være nødvendig. 

Gjermundshaug som er hovedentreprenør, og har leid inn flere underentreprenører til å bistå.