Bealjehjh/Sylan. Guvvie/Bilde: Jenny-Krihke Bendiksen

Dagens sørsamiske uttrykk – måneder

På sørsamisk har de tolv månedene ulik betydning basert på hvilken årstid de er i. Noen måneder har også sterkt tilknytning til hvordan reindriftsåret er.

 • Tsïengele/garre-tsïengeles/orre-jaepien aske = januar (orre-jaepien aske betyr nyårets måned)
 • Goevte = februar (goevte betyr også midten på vinteren)
 • Njoktje = mars (njoktje har også betyningen svane)
 • Voerhtje = april (voerhtje betyr også kråke. Voerhtjen-muerjie betyr krekling ettersom blomstringstiden til krekling starter i april).
 • Suehpede = mai (måneden suehpede har sterk tilknytning til reindriftsåret. Suehpede betyr kalvingstiden ettersom det er i mai kalvingstiden starter. Ordet suehpede stammer fra verbet suehpiedidh som betyr å kalve (om simler).
 • Ruffie = juni (ruffie betyr også røytemåned ettersom reinen starter å røyte sånn ca i juni)
 • Snaltje = juli (har også betydningen snauslitt (om skinn)
 • Mïetske = august (betyr også røyte og forråtnelse. Mietskedh-aske betyr røytemåned og hundedagene.)
 • Skïerede/gaagkes = september (betyr brunsttiden og parringstiden
 • Golke/rihkede/galkas = oktober
 • Rahka/gålkoe = november
 • Goeve/jåvle-aske = desember (goeve har også betydningen frostrøyk og jåvle-aske betyr jule-måneden.)
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest