Bealjehjh/Sylan. Guvvie/Bilde: Jenny-Krihke Bendiksen

Dagens sørsamisk uttrykk – tall

Dagens sørsamisk uttrykk er taalh, altså tall på norsk. De sørsamiske maadth-taalh/grunntallene er slik:

 • 1 – Akte
 • 2 – Göökte (ö=svensk ø. Uttales som en vanlig ø.)
 • 3 – Golme
 • 4 – Njieljie
 • 5 – Vïjhte
 • 6 – Govhte
 • 7 – Tjïjhtje (ï=en mørk i. Uttales litt dypere)
 • 8 – Gaektsie
 • 9 – Uktsie
 • 10 – Luhkie
 • Man båeries datne? = hvor gammel er du?
 • Manne leam …. jaepien båeries = jeg er …. år gammel

Det sørsamiske tallsystemet er relativt ganske enkelt, for hvis du kan telle til ti så kan du i hovedsak telle til hundre.

Når man for eksempel skal si 50 så kan man tenke på samme måte som norsk: Man sier femti fordi man legger sammen fem ti’er (10+10+10+10+10). På sørsamisk kan man legge sammen vïjhte (som betyr 5) med luhkie (som betyr 10). Altså vïjhte + luhkie = vïjhteluhkie, som betyr 50.

Når man for eksempel skal si tallet 51 (femtien: fem+ti+en) så legger du til akte, som betyr én. Tallet 51 på norsk blir derfor vïjhte + luhkie + akte = vïjhteluhkieakte på sørsamisk.

Noen andre eksempler på hvordan tallsystemet fungerer:

 • Tallet 33 (trettitre: tretti+tre): golmeluhkie (tretti) + golme (tre) = golmeluhkiegolme
 • Tallet 98 (nittiåtte: nitti+åtte): uktsieluhkie (nitti) + gaektsie (åtte) = uktsieluhkiegaektsie
 • Tallet 25 (tjuefem: tjue+fem): göökteluhkie (tjue) + vïjhte (fem) = göökteluhkievïjhte
 • Tallet 67 (sekstisju: seksti+sju):govhteluhkie (seksti) + tjïjhtje (sju) = govhteluhkietjïjhtje

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest