Andreas Knoff Sundt. Foto: Svend Agne Strømmevold

Ambassadører i Femundløpets tjeneste

Femundløpets ambassadører ble opprettet i oktober 2022, og er løpets egen venneforening.

Organisasjonen er allerede godt i gang og klar for å bidra til årets løp, og styreleder Andreas Knoff Sundt gleder seg til å komme i gang.

– Vi er en forening som skal bygge opp under hundeidretten og Femundsløpet, også er det meningen at vi skal sette i gang en del prosjekter rundt hundekjøring, sier Andreas.

Femunløpets ambassadører består av åtte ildsjeler, som skal bygge opp om frivilligheten og bidra under løpet. 

– Vi har akkurat startet, så vi har ikke kommet så godt i gang, og det første oppdraget vårt er at vi skal ha samarbeid med hundeforleverandøren Apetitt om å arrangere et foredrag i Sangerhuset. Det blir et temamøte om ernæring og fysisk aktivitet for hunder, forteller Andreas. 

Allerede nå har ambassadørene begynt å tenke på neste års løp, og planlegger en nyvinning til løpet.

– Etter årets løp så skal vi begynne å jobbe med en helt ny distanse til løpet i 2024, for parautøvere. Hundesporten skal være for alle. Det har vi ikke rukket å gjøre noe mye med enda, men vi skal innhente informasjon og få med oss folk som kan noe om det, sier Andreas.

I tillegg skal ambassadørene ha stand i Verket under løpet og prøve å verve folk til foreningen, og styreleder Knoff Sundt ønsker at så mange som mulig blir med i organisasjonen.

Vi siterer her fra foreningens formålsparagraf:

Femundløpets Ambassadører skal:

  • Bidra til å skape bredere frivillig aktivitet og engasjement rundt Femundløpet og hundesporten.
  • Fremme hundekjøring som sport og rekreasjonsaktivitet.
  • Bidra til å utvikle Femundløpet.
  • Fremme hundesporten som aktivitet for alle.
  • Læringsarena for barn, ungdom og voksne.»

Alle som ønsker å støtte opp om Femundløpet kan bli medlemmer av Femundløpets Ambassadører. Initiativtakerne til etablering av foreningen er mennesker som over mange år har hatt et stort engasjement for Femundløpet.

Femundløpets Ambassadører er løpets venneforening og «tenketank». Her kan det klekkes ut gode ideer som fremmer løpet og sporten. Foreningen vil være en viktig samarbeidspartner i vårt utviklingsarbeid.

Styret består av:

  • Andreas Knoff Sundt
  • Audun Haugan
  • Erland Enger
  • Hanne Lunde