Dagens fangst ved flyplassen. Foto: Gudbrand Rognes

Aksjon Raskplukkarn

Lufthavnsjef ved Røros Lufthavn Gudbrand Rognes ber Rørosbedriftene delta i Raskplukkarn 2024 – ja til et triveligere lokalmiljø! Tradisjonen tro har medarbeiderne ved Avinors lufthavn på Røros gjort en liten ryddeaksjon for et triveligere lokalmiljø i dag. Hver vår når snøen forsvinner, dukker det opp mye avfall i vei- og jordekanter. Avinors folk har ryddet søppel langs innfartsveien til flyplassen og ved egen parkeringsplass.

– Orden og ryddighet er generelt viktig på og ved en flyplass.  Ser det ryddigere ut, er sjansen også mindre for at søppel kastes i naturen. Vi oppfordrer bedrifter og organisasjoner til å gjøre en liten ryddeaksjon i sitt lokalmiljø! Husk at brusbokser skal i panteautomaten, ikke i kumagen. Pant den der den hører hjemme, sier Gudbrand Rognes til Rørosnytt.