Foredrag om verden i brann

Onsdag 15. mai kommer Sverre Lodgaard til Røros Hotel og holder foredrag om de to krigene i Ukraina og Gaza og den internasjonale orden. Sverre Lodgaard er en av landets fremste eksperter på sikkerhetspolitikk og ufred. Han har vært direktør for FNs nedrustningsinstitutt UNIDIR i Geneve, og direktør for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) hvor han fortsatt er tilknyttet som forsker. 

Sverre Lodgaard kommer til kjente trakter. Han er født i Singsås. Foredraget onsdag, foregår i Plenumssalen på Røros Hotell, og det er plass til 100 tilhørere.

I foredraget snakker han om den geopolitiske situasjonen i verden og hva som skjer med de avtaler som danner grunnlaget for FN-pakten.

Sverre Lodgaard er ofte brukt i aktualitetsprogrammer i TV og Radio. Han har freds-, utenriks-, og sikkerhetspolitikk som sitt spesialområde, og er også opptatt av U-landsproblematikk. Han har utgitt bøker og artikler om rustningskontroll, nedrustning, sikkerhetspolitikk og om Midtøsten-konflikten.

Arrangementet er gratis, og Røros Rotary Klubb oppfordrer alle til å donere beløp til Leger Uten Grenser.