Ønsker et fleksibelt område på Nilsenhjørnet

Kommunen har satt i gang en prosess med utvikling av parken ved Nilsenhjørnet, og saken ligger ute på høring. Et av høringsinnspillene kommer fra Opplev Røros AS: – Vi vil ha et fleksibelt areal som kan tilpasses store og små arrangementer både på vinterstid og sommertid.

Sandnes har lang erfaring med arrangementer i Røros sentrum, blant annet fra 15 år som koordinator i Røros Handelsstand. Helt siden 2000 har hun jobbet med arrangementer, og forteller at hun har vært involvert i alle store arrangementer i sentrum med unntak av Femundløpet.

I dag jobber hun i Opplev Røros, som har ansvaret for Rørosmartnan og Julemarked Røros.

Må passe på så ikke sentrum fortettes
I dag har Lillian og Opplev Røros kontor i andreetasjen i Reiselivets Hus, med utsikt over parken på Nilsenhjørnet som for tiden er en byggeplass. 

– Jeg ser hvor viktig møteplasser er for folk, sier Lillian, og forklarer at hun synes det er mye bra som skjer i Røros sentrum, men at man burde være litt forsiktig med utviklingen, – Vi må passe på så vi ikke fortetter alt.

– Det er en kjempefin plass, som har stort potensial, men man må tenke litt bredt, så en ikke begrenser mulighetsrommet, sier Lillian.

Stort behov for møteplasser
I innspillet skriver hun at det er et stort behov for møteplasser som er åpne og lett tilgjengelig året rundt, og at i et stadig mer fortettet Røros sentrum blir Nilsenhjørnet ekstra viktig. 

– Området bør innby til – og tilrettelegges for – bevegelse og lek, opphold og sosiale  møter, handel og kulturarrangement. Det bør dekke behov vi har i hverdagen, gjennom ulike årstider og gjennom et livsløp.  Det er lett å tenke sol, sommer og grønt, men minst like viktig er det å tilrettelegge området for vinter, og på Røros er den  ekstra lang, skriver Sandnes i høringsinnspillet.

Opplev Røros har en tilnærming til utvikling av Nilsenhjørnetparken som går ut på å gjøre området fleksibelt og tilpassningsdyktig, slik at området kan brukes på ulike måter ved ulike behov. 

Ønsker gågatesone
I innspillet foreslåes det blant annet at veistumpen foran det nye biblioteket blir gågatesone, at nåværende scene rives og erstattes av en mobil scene og at statuen av Bergmannen og hans hustru flyttes til dit scenen står i dag.

–  Vår anbefaling er fleksibel bruk året rundt der Nilsenhjørnet fremstår som en innbydende sosial møteplass for både innbyggere og besøkende, og en arena for konserter, underholdning, markeder og andre arrangement. 

Under er en liste med forslag som Opplev Røros mener vil gi oss et fleksibelt areal som kan tilpasses store og små arrangementer både på vinterstid og sommertid.

Forslag til tiltak for best mulig fleksibel områdeutnyttelse: 

– Unngå faste installasjoner. Det er stor forskjell på sommer og vinterbruk 

– Flatt dekke/underlag i parken, uten skråninger 

– for bedre utnyttelse til salgsplasser som boder, telt og annen type stands 

– Samme nivå på dekke/underlag fra parken til husvegg Ungdommens Hus/Reiselivets Hus 

  – plass til større folkemengder, og gir området generelt større grad av fleksibilitet 

  – mobilscene kan plasseres mot husvegg 

 – strømskap kan monteres permanent på vegg 

– Rive nåværende faste scene 

– Flytte monumentet av Bergmannen og hans hustru til området der scena er plassert nå 

– Snøhauger kan benyttes til barneaktivitet på vinteren, det enkle er ofte det beste! 

– Kombinasjon av grønt-areal og gangveier sommerstid 

– Benker og trivselspunkt sommerstid 

– Dersom installasjoner for barneaktivitet sommerstid:  

  – bør enkelt kunne demonteres før vintersesongen 

– tenk sikkerhet og miljø 

– Gjerne permanent «gågatesone» i området fra Reiselivets Hus og opp til krysset ovenfor biblioteket – Evt. tilrettelegging for utsalgssted forfriskninger, kan tilbys faste serveringssteder 

 når det ikke er arrangement (da bør respektive arrangør ha førsterett for utsalget)  

– Booking-kanal for bruk med retningslinjer for arrangement (forutsatt at tillatelser er i orden) Lykke til med videre planlegging av et spennende område med stort potensiale!

Vedtatt plan: Detaljregulering for Vintervoldlia- Etappe 3

Detaljreguleringsplan for Vintervoldlia- etappe 3 ble vedtatt av kommunestyret i Røros den 25.5.2023.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer.

Fullstendige plandokumenter med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig i kommunens planregister med planid 20210005.

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse.
Klagefrist er 7.7.23. Klagen sendes Røros kommune, postmottak@roros.kommune.no

Klage sendes til postmottak@roros.kommune.no eller skriftlig til Røros kommune, planavdelingen, Bergmannsgata 23, 7374 Røros.

Eventuelle krav om innløsning/erstatning må være fremsatt innen tre år etter kunngjøring.

Spørsmål i saken kan rettes til saksbehandler på e-post ingunn.holoymoen@roros.kommune.no

Klart for folkefestival

Torsdag er det klart for årets Røros Folk Festival, med et variert og storslått program fokusert rundt sentrumsgatene. Ved siden av lokale musikere, vil du få se alt fra Bukkene Bruse til Eldar Vågan Trio og Storm Weather Shanty Choir.

Sangerhuset, Vertshuset, Kaffestuggu og Kunst og kaos utgjør kjernen av festivalen. Aktiviteten i gatene har vært viktig for arrangørene. 

Festivalen byr på et variert program med kurs, konserter, mestermøte og Småfolk. Sistnevnte er et arrangement med Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jacobsen som er tilpasset barn og unge.

I år er det sang og vokal som står i sentrum, og det vil være mye fokus både på tradisjonssang og nyere sangtradisjoner. Sjømannsviser fra Storm Weather Shanty Choir er et av høydepunktene, og er noe som i likhet med fjorårets kurs i styggviser, kan få publikum til å trekke på smilebåndet. 

Program:

Torsdag 08. juni 

Utstillingsåpning og konsert med Ævestaden

Fredag 09. juni 

Mari Midtli & Astrid Sulheim

Eldar Vågan Trio – Sangerhuset

Festivalpub med Copper City Ramblers

Lørdag 10. juni

Kurs med Tron Westberg

Småfolk: AISIKA DAISIKA

Smørbrød og belg

Mestermøte: Hans Fredrik Jacobsen & Steinar Ofsdal

Bukkene Bruse

Vorspiel på Kunst og Kaos

Festkveld i Sangerhuset: Os Mannskor + Storm Weather Shanty Choir

Festivalkveld og buskspell

Søndag 11. juni

Folkemusikkmesse

Miljøpris til Naturvernforbundet i Trøndelag

Trøndelag SVs miljøpris går i år til Naturvernforbundet i Trøndelag, og deres arbeid med klesbyttedagen flere steder i fylket.

På Røros ble miljøprisen delt ut på verdens miljødag av varaordfører og ordførerkandidat for Røros SV, Christian Elgaaen, og prisen ble tatt imot av leder i Naturvernforbundet i Røros og Holtålen, Gunn Merethe Prytz.

Gjennomføringen av klesbyttedagen er et svært godt tiltak for miljøet, og vi takker Naturvernforbundet for det viktige engasjementet.

– Sjelden har så mye stått på spill. Vår tid krever kraftfull handling. Det er nå vi må løse de store miljøproblemene, og vi må redusere forbruket vårt, sier Christian Elgaaen.

– I den dyrtiden vi nå lever i, hvor alt blir dyrere, er det flott med tiltak som gjør at folk kan bytte og gjenbruke, framfor å kjøpe nytt. Det fører til mindre forskjeller og et inkluderende samfunn.

Kun ni prosent av verdens ressurser blir gjenbrukt. SV vil satse på en sirkulær økonomi og bærekraftig utvikling. Vi må satse mer på vedlikehold, reparasjon, lengre varighet, restaurasjon, deling og bytting. Vi må gjenbruke og sambruke. Bytting og gjenbruk av klær og utstyr er også et viktig tiltak i den dyrtida vi nå lever i. SV vil øke Norges ressursproduktivitet og kraftig redusere Norges materielle fotavtrykk.

Røros SV gratulerer Naturvernforbundet med miljøprisen, og ser fram til videre samarbeid for å ta vare på natur og miljø.