Klart for Røros-historiens første heldigitale kommunestyremøte

Pressemelding fra Røros kommune

Hodetelefonene ordføreren bruker på bildet betyr ikke at han har begynt å jobbe på kommunens sentralbord, men er i gang med forberedelsene til det første heldigitale kommunestyremøtet i Røros-historien! Det er vi selvsagt spent på, siden det er mange deltakere på en gang.

Agenda

Det står en rekke valgsaker på agendaen, som valgutvalget behandlet sist uke. Kommunestyret har siste ord i slike saker.
Vi skal også ta stilling til tre klagesaker som omhandler områdeplan for Røros Sentrum.
Kommunestyret skal også vedta et planprogram for arbeidet med revidering av kommunedelplan Røros sentrum.
Det vil også bli gitt en orientering om status forvaltningsrevisjon Ren Røros.

Fjell-TV

Fjell-TV jobber med en løsning for direktestreaming av møtet, og vi håper det går i orden allerede til torsdag. Da kan man følge et litt annerledes kommunestyremøte, og kanskje få et glimt av de mange hjemmekontorløsningene kommunestyrets representanter har!

Tid

Møtet foregår til vanlig tid, klokken 19.00 torsdag 26. mars.

Mvh. Isak V Busch
Ordfører, Røros kommune

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn