Vondt å bli avvist fordi jeg er same

Foto: Tore Østby
Han er grunneier i Brekken, og kjørte 110 kilometer for å delta i et grunneiermøte, der alle grunneierne i fra Røros, Os, Holtålen, Tydal, Midtre Gauldal, Stjørdal og Trollheimen var invitert. Han er også reineier, og leder i Saanti sijte (Essand reinbeitedistrikt), og ville delta i debatten om forholdet mellom reineiere og grunneiere. Sammen med […]

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du kjøpe et abonnement.
Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in
Eller du kan kjøpe abonnement: