Fiskebuer ved Feragen. Foto: Tore Østby

Vil gjenskape attraktivt sportsfiske

Rørosfisk og Feragen fjellstyre planlegger å starte opp et omfattende kultiverings- og tynningsfiskeprosjekt i Feragssjøen. Hovedmålsetningen er å gjenskape sjøen til en attraktiv innsjø for sportsfiske, samt legge forholdene til rette for et aktivt næringsfiske. Etter søknad på verdiskapingsmidler fra Statskog, kommer nå tilsagn om støtte på 202 500. 

Feragen er en fiskerik sjø, men i lang tid har det vært for mye fisk i vannet. Nå er det store mengder småfisk i sjøen.

Innsjøen Feragen ligger nord for Femunden, sør for Brekken, inn mot riksgrensen til Sverige. Sjøen dekker et flateareal på 15,7 km². Feragen ligger ligger 654 meter over havet. og har avløp vestover til Glåma gjennom Håelva. På grunn av menneskelige inngrep, er Feragen også forbundet med Femunden, som ligger 662 meter over havet. På 1700-tallet gravde og bygd Røros kobberverk opp en fløtningskanal til Nordvika i nordenden av Femunden. Fløterveien går gjennom Langtjønna. Arbeidet med tømmerrenna ble påbegynt i 1714. Den 300 meter lange kanalen ble ferdig i 1764. Denne kanalen med tilhørende tømmerrenner er restaurert og til dels gjenoppbygget som kopi og er populær blant padlere.

I neste 50 år fra 1837 og utover drev firmaet Leeren Chromfabrik ved Lerfossen i Trondheim produksjon av krom-farger med krom fra Feragenfeltet. Berggrunnen i området består av kambrosilurske bergarter som er sterkt omdannet ved den kaledonske fjellkjedefolding. Kromitt finnes i serpentinitt i et 150 km langt belte fra Feragen til Otta i Gudbrandsdalen.