Foto: Tove Østby

Veileder for rapportering og anmeldelse av samehets

Sametinget og Politidirektoratet har utarbeidet en veileder for rapportering og anmeldelse av samehets. Det er også lansert en ny nettside med adressen samehets.no. Nettsiden er ett av 17 tiltak i Sametingets handlingsplan mot samehets.

Nettsiden henvender seg til samer som har opplevd samehets, og gir veiledning om hva en kan gjøre i ulike situasjoner. Veilederen tar utgangspunkt i ulike arenaer hvor man kan oppleve samehets: digitalt, på jobb, på skole, i media, i møte med det offentlige og andre steder.

Videre gir nettsiden informasjon om temaer, slik som hva samehets er, hva loven sier, hvordan snakke med barn om samehets, og oversikt over tjenester som kan gi råd, veiledning og informasjon. Dermed kan nettsiden være nyttig for alle som behøver informasjon om fenomenet samehets.