Oversiktskart over planområdet.

Varsel om oppstart av reguleringsplan Våkhåmmåren Hyttefelt, Brekken i Røros kommune

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Våkhåmmåren Hyttefelt. Planen vil bli utarbeidet som detaljreguleringsplan, jf. plan- og bygningslovens § 12-3, og vil erstatte deler av gjeldende reguleringsplan fra 1991, skriver Røros kommune på sin hjemmeside.

Dokumenter i saken finner du her i kommunens planarkiv

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Feste NordØst as v/ Petter Hermansen.

Eventuelle uttalelser til oppstartsvarselet sendes skriftlig, innen mandag 23.august 2021, til Feste Nordøst as, postboks 33, 2541 TOLGA, eller pr. e-post til ph@feste.no.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn