Vanskelige kjøreforhold på Fv 30

Fv 30 er åpnet for trafikk, etter at det en periode var stengt Almåskroken. Årsaken til stengningen var fare for ras og steinsprang.

Statens vegvesen advarer mot vanskelige kjøreforhold gjennom Gauldalen, og oppfordrer folk om å kjøre forsiktig.

Fv 705 er fortsatt stengt mellom Brekken og Stugudal på grunn av uvær