Vi lar et maibilde fra Sommerhøgda illustrere historiens varmest mai i Røros kommune. Foto: Tove Østby

Vær-rekorder i Røros

På Røros lufthavn viser temperaturmålingene ny mai-rekord for høy månedsmiddeltemperatur. Gjennomsnittstemperaturen i mai i år var 11.1 grader. Den gamle rekorden fra 2018 var 10,7 grader. På Sølendet i Røros viser temperaturmålingene også ny mai-rekord for høy månedsmiddeltemperatur. Gjennomsnittstemperaturen i mai i år var 10.6 grader. Den gamle rekorden fra 2018 var 10,1 grader.

På Sølendet var årets maimåned den tørreste siden værobservasjonene der startet i 2007. I løpet av måneden kom det bare 14,6 millimeter nedbør.