Foto: Tove Østby

Ufravikelig støtte til FNs atomvåpenforbud

Leserinnlegg fra Tore Aasheim og Christian Elgaaen

Trøndelag SV krever at Regjeringen umiddelbart starter samtaler med allierte og partnerland om samtidig signering av FN-traktaten som forbyr atomvåpen. 

FN’s atomvåpenforbud legger til rette for en balansert, trygg og verifiserbar nedrustning av kjernevåpen. Forbudet bygger på Ikkespredningsavtalen av 1968, som Norge var blant de første til å ratifisere. 

For ikke-atomvåpenstater som Norge er forbudet ukomplisert: Vi må forplikte oss etter internasjonal lov til å ikke utvikle, teste, produsere, bruke, bli forsvart av eller i det hele tatt å politisk støtte bruken av atomvåpen. 

I dag utvikler verdens ni atomvåpenstater nye kjernevåpen, med målsetning om å gjøre disse mer aktuelle for bruk. Disse statene har i dag ingen uttalte planer om nedrustning, men legger ned betydelig politisk press for at allierte ikke skal signere FN-traktaten som forbyr atomvåpen. 

Tvert imot ser vi nye signaler om villighet til førstebruk samt at viktige våpenavtaler brytes eller ikke videreføres. 

Det normbyggende forbudet mot atomvåpen fører til at dagens atomvåpenstater vil nyte mindre politisk støtte, eksternt så vel som internt for politisk videreføring og produksjon av nye kjernevåpen. 

Trøndelag SV og Røros SV mener at en ny norsk regjering etter valget umiddelbart må sørge for å undertegne FNs atomvåpenforbud. 

Tore Aasheim

styremedlem Trøndelag SV

Christian Elgaaen

varaordfører og leder Røros SV

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn