Nagga Hailemichail var sliten etter møtet med politiets utlendingsenhet i dag. Foto: Tore Østby

Tungt å leve i frykt

I dag møtte Nagga Hailemichael representanter fra politiets utlendingsenhet på Røros lensmannskontor. Det ble et 90 minutter langt møte, der alle opplysninger om Nagga Hailemichal ble gjennomgått. Noe av dette er opplysninger fra intervju gjort da han kom til landet for 22 år siden. Den eneste klare konklusjonen etter møtet, er at det fortsatt er svært uklart hva som vil skje videre. Livet i frykt som papirløs flyktning fortsetter.

Nagga Hailemichael har bodd i Røros i 22 år. Han flyktet fra borgerkrigen i Etiopia som barn for 32 år siden. Til Norge kom han fra Libya, der han levde som flyktning i flere år.

Nå pågår en prosess der etiopiske flyktninger som har vært lenge i Norge, sendes ut av landet. 12. mars brøt Politiets utlendingsenhet inn i Nagga Hailemichaels bolig på Røros for å pågripe ham. Nagga Hailemichael var ikke hjemme da det skjedde. Han var på en arbeidsplass 1,2 kilometer fra Trandum, der de pågrepne etiopierne nå sitter og venter på utsendelse.

Siden da har Utlendingsenheten blitt kjent med at Nagga Hailemichael ikke lever i skjul, og møter opp når politiet vil snakke med ham. Derfor ble det avtalt et møte mellom politiets utlendingsenhet og Nagga Hailemichael i dag. 

I møtet gikk politiets utlendingsenhet gjennom flere detaljer i Nagga Hailemichaels papirer, og han fikk tilbake PC, telefon og personlige eiendeler, som ble beslaglagt for rundt to måneder siden i forbindelse med den planlagte pågripelsen.

Han ble ikke pågrepet, men ble bedt om å dra hjem til sin bolig i Høsøien. Det kom ingen avklaring på om han skulle pågripes og sendes ut av landet, eller få varig opphold i Norge. Etter møtet i dag var Nagga Hailemichael svært sliten.