Trøndersk dugnad for folks trivsel

Pressemelding fra Røde Kors

Korona-tilværelsen sliter på hodet. Derfor framskyndes arbeidet med «Hodebra» – en bred folkehelsesatsing for å fremme god psykisk helse i Trøndelag

  • Det snakkes mye om hvordan vi skal holde kroppen i form. «Hodebra» skal bidra til at trønderen også holder hodet i form og ivaretar egen og andres psykiske helse, sier Steinar Krokstad, styreleder i Folkehelsealliansen i Trøndelag og professor i sosialmedisin ved NTNU.

Krokstad er også daglig leder for Hunt forskningssenter, og nettopp HUNT har gitt kunnskap om økende psykiske problemer i deler av befolkningen. Nå skal altså Hodebra komme med tips om hvordan folk skal demme opp for slik problematikk. 

  • Konseptet heter opprinnelig ABC og utviklet og brukt i Australia og Danmark med stor suksess. Det er også omtalt i den norske regjeringens strategi for god psykisk helse 2017-2022. I Trøndelag har vi imidlertid oversatt ABC til «Hodebra», sier Krokstad.

Hodebra handler om tre ting: Å gjøre noe aktivt, å gjøre noe meningsfylt, og å gjøre noe sammen. Under korona-perioden er dette mer utfordrende enn før, derfor har aktørene bak «Hodebra» framskyndet lanseringen til onsdag 8. april.

Gjennom en egen Facebook-gruppe og nettstedet hodebra.no kan folk dele sine favorittaktiviteter både med tekst, bilde og video. Aktører som tilbyr hodebra-aktiviteter må gjerne legge inn informasjon om arrangement og tilbud. – Vårt ønske er at brukerne skal skape en møteplass for inspirasjon til å gjøre noe sammen, aktivt og meningsfylt, sier Krokstad.


Røde Kors og Folkehelsealliansen i Trøndelag har tidligere fått tre millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen til et 3-årig ABC-prosjekt. Trøndelag fylkeskommune er en annen sentral medspiller fra starten, og også medlem av Folkehelsealliansen.

  • Hodebra er starten på en satsing som vi vil arbeide med i lang tid framover, også etter korona. Gjennom Folkehelsealliansens 38 partnere skal prosjektet opprette og støtte eksisterende aktiviteter i Trøndelag. Hodebra skal også synliggjøre og bidra med tiltak som etablering av sosiale møteplasser, utvikling av frivillige aktiviteter og fremme de gode helsefordelene deltakelse i frivillige organisasjoner kan gi, sier enhetsleder Jannike Bostad i Røde Kors.
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest