Fæmund II legger til kai i Elgå. Foto: Tore Østby

Trenger flere passasjerer

Fredag startet sesongen for Fæmund II. Rutebåten på Innlandshavet betyr mye for mange, men skal dette båttilbudet overleve, må det brukes av flere. Tore Hermo har gått i styret for Fæmund II forforsøke å bidra til det. Han har tilbragt mye av sin tid ved Femunden, og vært en primus motor i dugnadsarbeidet i Synnervika. Han har blant annet gjort en stor jobb knyttet til opparbeidelse av småbåthavna.