Tre veier fortsatt stengt

Været er i klar bedring, og mange av veiene i Røros er nå brøytet og åpen. Fylkesvei 30 til Støren og Fylkesvei 31 til Brekken er åpen. Fylkesvei 6532 fra Glåmos til Brekken nord for Aursunden, 6534 til Viken og fylkesvei 705 Brekken til Stugudal er fortsatt stengt.

Veien nord for Aursunden og veien til Viken ventes å bli åpnet i kveld.