Tom Johansen. Foto: Privat

Tom Johansen får miljøprisen 2024

Pressemelding fra Røros kommune:

Et enstemmig formannskap vedtok tirsdag 14. mai at Røros kommunes miljøpris 2024 skal tildeles Tom Johansen, bosatt på Skjevdalen.

Tom Johansen får prisen for sitt arbeid innen miljøforvaltningen på Røros. Tom har gjennom en lang karriere jobbet innenfor miljøforvaltningen på Røros, men er nå pensjonist.

Han har jobbet for Røros kommune, med ulike miljøoppgaver, blant annet som naturforvalter.

Fra 2010 til 2022 var han oppsynsmann for Statens naturoppsyn, deriblant med ansvar for Femundsmarka nasjonalpark og Flensmarka naturreservat.

Han har et stort hjerte for fjellreven og har siden tidlig på 2000-tallet vært sterkt involvert i tiltakene for å reetablere og bevare den kritisk truede arten. Han var også en viktig person da det ble etablert et samarbeidsprosjekt med Sverige, kalt “Felles fjellrev”.

Tom har vært en sentral person i å ta vare på kulturlandskapet i Trøndelag og hadde i hele 30 år jobben med å utføre skjøtselen av slåttemyrene i Sølendet naturreservat. En omfattende innsats over mange år har ført til at Sølendet er et av de best bevarte slåttelandskapene i landet med et mangfold av sjeldne og rødlistede arter. Sølendet har også blitt et referanseområde for forskning og overvåking og et populært besøksmål for naturinteresserte.

Etter å ha blitt pensjonist ivrer han fortsatt for å ta vare på naturen i kommunen. Tom med flere andre personer legger ned en viktig frivillig innsats for artsmangfoldet i skogen, blant annet med rydding av fremmede arter og restaurering.

I år er det 50 år siden Sølendet ble vernet som et naturreservat, og det er ekstra passende å tildele årets miljøpris til Tom Johansen akkurat i år. Utdelingen av prisen vil skje ved et jubileumsarrangement i Sølendet i august.

Røros kommune gratulerer så mye med prisen!