Brekken oppvekst- og lokalsenter. Foto: Tore Østby

To ønsker å jobbe i Brekken barnehage

To personer har søkt på stillingen som assistent i Brekken Barnehage. Stillingen er en 100 % stilling. Søkere på stillingen er Mari Tamnes 19 år fra Røros, og Hanna Gren 43 år fra Härjedalens kommun.

Brekken barnehage er en to-avdelings barnehage med 30 plasser til barn i alderen 0-6 år. Visjon: ”Med et rikt språk og mange venner, inn i fremtiden/ Voelpigujmie, eensi gïeline, båetije biejjide”.

I august 2023 utvidet barnehagen sitt tilbud til 2 avdelinger, hvorav den ene avdelinga er samisk.

Barnehagen har et allsidig uteområde i nærmiljøet, som gir muligheter for mange ulike aktiviteter både sommer og vinter. Barnehagen har en lavvo, som brukes flittig året rundt. De har en fast utedag hver uke. Det serveres varm mat 3- 4 ganger hver uke.

Barnehagen har som målsetting å bidra til at barna opplever trygghet, trivsel og tillit.