Støtter ikke Vinje-senteret

Røros kommune har avslått en søknad fra Vinje kommune om støtte til Vinje-senteret. Avslaget er begrunnet med at søknaden faller utenfor retningslinjene til Røros kommune når det gjelder tilskudd innenfor kulturområdet. Retningslinjene krever at søker på en eller annen måte har tilknytning til Røros kommune eller regionen.

Vinje-senteret for dikting og journalistikk er under etablering i Vinje, Telemark, som ei ny driftsavdeling i Nynorsk kultursentrum. Senteret skal disponere nybygd kontorfløy og ombygd hovudetasje i Vinje skule, 12 km vest for kommunesenteret Åmot. Stiftinga Nynorsk kultursentrum eig og driv også Aasen-tunet (Ørsta), Hauge-senteret (Ulvik), Allkunne og sju andre nettstader. De har 19 fast tilsette og inntekter på om lag 30 millionar i 2017. År for år utviklar de rolla som samfunnsaktør med nye prosjekt og publikumstilbod.