Trafikkfarlige avkjørsler

I et brev til Trafikksikkerhetsutvalget i Røros kommune, spør en hytteeier om det kan gjøres noe med trafikkfarlige avkjørsler langs Fylkesvei 30. I følge brevet er det mange farlige avkjørsler/påkjørsler til Fylkesvei 30 på strekningen Glåmos – Rugldalen ca. 1 km nord for Skankebakkrysset i området der den gamle Jamtkiosken sto.

Hytteeier skriver at det på denne strekningen er 5 avkjørsler på en kort strekning. Det er 7 hytter/feriehus som sokner til disse avkjørslene. Det er spesielt vanskelig å kjøre nordover da det ifølge hytteeieren er null sikt sørover grunnet sving og liten bakketopp.

Hytteier er klar over at de som sokner til dette området må være særskilt aktsomme med å bremse ned og sette på blinklys i god tid når det skal svinges av veien og evt. kjøre til nærmeste mulighet for å snu for å unngå farlige situasjoner. Men uansett hvor mye de passer på, er det ikke mulig å unngå at det kan bli farlige situasjoner.

Hytteeieren spør om det kan gjøres noe på strekningen for å hindre at ulykker vil skje, som f.eks. nedsatt fartsgrense, skilt som varsler om farlige og mange avkjørsler og speil.