Møter er en av de beste arbeidsmåter å skape fremgang på. Om det dreier seg om jobbmøter, kundemøter, ledermøter eller arbeidsmøter i en organisasjon. Mange opplever at møtene ikke er gode nok og mangler verktøy for å gjøre dem bedre.

I følge RørosBanken og Accountor har de engasjert en av landets fremste eksperter på kommunikasjon i møter; Ann Elin Sandhaug Moen. Hun lover et kort og engasjerende møte med konkrete og enkle grep som kan tas for å gjøre møtene mer effektive og engasjerende. Det blir servert frokost og arrangementet er gratis. Påmeldingsfristen er 14. februar.

Ann Elin Sandhaug Moen kommer til Røros.