Barnehage i Verket

Røros kommune søker om midlertidig godkjenning av Verket Røros som basislokaler for friluftsgruppe i Kvitsanden barnehage. Etter inspeksjon fra Arbeidstilsynet, ble Eggahuset i Kvitsanden barnehage stengt, grunnet mangler i forhold til AML. I følge søknaden jobbes det nå med tiltak for å gjenoppta barnehagedrift i bygningen, men i mellomtiden må det benyttes alternative løsninger, for å opprettholde barnehagetilbudet. Det er besluttet å drive ei friluftsgruppe for de to eldste barnehagekullene. Det er 30 barn og 6 ansatte i friluftsgruppen.

Det er inngått en leieavtale på lokaler med Verket. Dette dekker barnehagen sine behov for basislokaler med nødvendige fasiliteter. Lokalene ligger rett ved barnehagen, og gjør barnehagens uteområder lett tilgjengelig.

Leieforholdet omfatter følgende lokaler i Gymbygget, Verket Røros: Foaje´, garderobeområde i underetasje og trapperom, ballbinge med tilliggende områder, møterom i 2. etg i hall 4, toaletter i hall 4 og i 2.etg ved møterom, kjøkken, gymsal, klatrevegg og basishall. De lokalene som brukes av skoleelever skal kun brukes når det er ledig.

Det er foreløpig ikke målt opp antall kvadratmeter Kvitsanden barnehage skal ha til disposisjon i Verket, men arealet er betydelig større enn i barnehagen og byr på rike muligheter for ulike aktiviteter står det i søknaden. Tidsperspektivet er foreløpig uklart, det er søkt for en midlertidig godkjenning fra 15.august til 31.desember.

Det er investert i ei Venor gamme, som skal være et element i friluftsopplegget, i tillegg til barnehagens permanente trelavo, inne på barnehageområdet. Begge har oppvarming.