Unge håndverkere trivdes på Røros

Fortidsminneforeningen og Sparebankstiftelsen DNBs prosjekt «Kulturminner for alle» lanserte i desember 2017 en ny stipendordning for unge tradisjonshåndverkere. Målet er å bidra til å styrke vår immaterielle kulturarv gjennom kompetanseoverføring innen tradisjonelle håndverksteknikker.

De fire håndverkerne som mottok stipend på 25 000 kr hver tidligere i år, var i april samlet på TREseminaret på Hjerleid, Dovre. Deres andre samling var under Handverksdagene på Røros, der de deltok på kurset om tradisjonelle utvendige bordkledninger, som ble ledet av instruktør Jon Bojer Godal.

Generalsekretær i Fortidsminneforeningen, Ola Fjeldheim forteller her om stipendet som de unge håndverkerne har fått.

De fire unge håndverkerne var glade for stipendet og trivdes godt på Røros.

– Å få stipendet var til stor hjelp. Det er vanskelig å reise opp helt til Dovre og Røros, man taper arbeidsinntekt, betale for overnatting og betale for kurs. For meg så var det nesten ikke løselig uten stipendet. Jeg tenker det er enklere å ta seg fri for å reise til Dovre og Røros neste gang når du vet mer hva du går til, og så er det verdt å kome opp, sier Stian Asheim som er selvstendig næringsdrivende. Stian kommer fra Nedstrand i Ryfylke.

– Det har vært veldig kjekt og veldig lærerikt å være med på Handverksdagene. Inspirerende. Det er litt lettere å komme tilbake en annen gang når man vet hvordan det er, sier Jan Inge Dvergsdal som har planer om å komme tilbake på Handverksdagene også neste år. Jan Inge jobber til daglig i Bilelaget AS i Jølster.

– Det betyr utrolig mye å få stipendet. Det er en unik mulighet å komme opp her og både lære og treffe andre med samme interesser og knytte kontakter. Det er en unik mulighet rett og slett. Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk muligheten til det, sier Peder Nerli som Kommer fra Tønsberg. Han bor i Oslo og driver for seg selv i Byggmester Nerli. Peder synes det er veldig motiverende å se at unge og gamle samles for å diskutere og drøfte ting, og at man ser at det er flere som har interesse for det samme, og få lov til å være med å prøve, og rett og slett bli tatt med rundt av erfarne som Jon Bojer Godal.

– Stipendet betydde at jeg fikk anledning til å delta på de to samlingene, det hadde nok ikke gått an dersom jeg ikke hadde fått det da. Så jeg er veldig takknemlig for å ha blitt trekt ut. Det har vært veldig gildt absolutt, veldig moro disse samlingene, å treffe likesinna som er like sære som meg selv og liker å holde på med tradisjonshåndverk, sier Espen Aasbø som kommer fra Gjerstad, og har bestandig jobbet i Gjerstad som tømmrer.

 

 

Røros som klasserom

Under Handverksdagene er det Røros sentrum som er klasserommet til deltakerne. Handverksdagene bruker Røros aktivt for å lære av de gamle historiske bygningene, der det bl.a. er eksempel på ulike typer kledning og hvelvkjellere. Deltakerne på årets Handverksdager besøkte bl.a. Apotekergården, Proviantskrivergården og Direktørgården.

Avdelingsleder ved Bygningsvernsenteret, Berit Bakosgjelten er glad for at de kan bruke Røros som klasserom under Handverksdagene.

Over 100 håndverkere fra hele Norge deltok på årets Handverksdager på Bygningsvernsenteret i Kurantgården. Håndverkerne deltok på fem ulike kurs som gikk parallellt.

Muring av hvelv

Kurset ga en innføring i muring av hvelv i naturstein. Det tok for seg tradisjonelle bruksområder for murte hvelv og historisk gjennomgang av materialbruk og bueformer. Kursdeltakerne fikk innføring i alt fra vurdering og valg av steinkvaliteter, bearbeiding av steinen til dimensjonering og statikk. De laget forskaling og murte mindre modeller av ulike buer i naturstein. Instruktør var murer og ingeniør Espen Martinsen fra Nittedal.
Arbeidsleder og formidler Jon Holm Lillegjelten fra Rørosmuseet Bygningsvernsenteret bidro med sin kunnskap om lokal bruk av hvelv. Han har gode kunnskaper om bygningshistorie og eldre bygnings- og handverksteknikker.

Foto: Tove Østby

Tradisjonelle overflatebehandlinger for eksteriør

Kurset ga innføring i bruk av tradisjonelle materialer og metoder for overflatebehandling av eksteriører. Kursdeltakerne fikk innføring i eksteriørmaleriets farge- og materialhistorie i Norge og tradisjonelle materialer og metoder brukt for overflatebehandling av eksteriører. De skulle selv rive pigmenter, brekke farger og framstille emulsjonsmaling og linoljemaling. Malinga ble brukt til å male StorMagritt-stuggu ved Skansen og på en kopi av Hjortkjerka fra Peder Hiorts Barokkhageanlegg. Instruktør var Malerikonservator NKF-N og professor emeritus, Jon Brænne. Jon er kjent fra sitt arbeid med fargeundersøkelser av bygninger på Røros gjennom mange ti-år. Han har arbeidet hos Riksantikaren og i Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) hele sitt yrkesaktiveliv. Jon en nasjonal spydspiss på tradisjonell overflatebehandling, har lang erfaring som foreleser og kursinstruktør, og har vært instruktør på samtlige malerkurs på Handverksdagene.

Foto: Tove Østby
Tradisjonelle utvendige bordkledninger

Kurset ga en innføring i fremstilling og montering av ulike tradisjonelle typer bordkledning brukt på reiste konstruksjoner. Kursdeltakerne var med på hele prosessen fra materialuttak, saging og sortering av kvaliteter, til kanting og bearbeiding av overflate. De ulike kledningene ble montert påflere typer reiste konstruksjoner som ble laget på Handverksdagene i fjor, og deltakerne fikk innsikt i ulike leggemåter og festemåter. Instuktør var Jon Bojer Godal, Geitbåtmuseet / Husasnotra, Valsøyfjorden. Jon er kjent for sitt utrettelige arbeid med vern, dokumentasjon og formidling av tradisjonshandverk gjennom et langt yrkesliv, og er forfatter av flere bøker om emnet. Han er en av våre nasjonale spydspisser på arbeid med konstruksjoner i tre, og har mottatt Kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid. Handverkerne Kolbjørn Vegar Os, Jostein Utstumo, Ove Grytbak og Olaf Piekarski fra Rørosmuseet Bygningsvernsenteret var Jon’s lokale medhjelpere for 26 kursdeltakere.

Foto: Tove Østby

Smiing av historiske varianter av spiker og eggverktøy

Kurset ga innføring i tillaging av verktøy for spikersmiing, og gjennomgang av de forskjellige typer utforming spiker har hatt fra middelalder til 1800-tallet med praktisk øving. Kursdeltakerne fikk innføring i teknikker for å kunne smi eggverktøy som kniver, høvelstål, hoggjern og lignende. De mest drevne smidde ulike økser. Deltakerne fikk innføring i så vel verktøy-bruk og smi-teknikker sett i historisk perspektiv, som materialkunnskap, herding, overflatebehandling og sliping. Instruktør var smed Mattias Helje fra Lima i Sverige. Mattias har vært smed hele sitt yrkesaktive liv, og er mye brukt som instruktør både på svensk og norsk side av grensen. Han har hatt fast tilholdssted med essa si i Lang-Knutgården og Kurantgården under Martnan. Det er fjerde året at han er instruktør på smikurs under Handverksdagene.

Jan-Tore Ovesen og Hans Erik Olsen har tatt turen til Handverksdagene fra nord i landet. Siden 2011 har smiing vært et kurstilbud på Handverksdagene. Både Jan-Tore og Hans Erik har vært med i alle år.

Høvelmaking – Tradisjonelt Bygghåndverk NTNU

Dette var et kurs for bachelorstudentene i Tradisjonelt bygghåndverk. Kursdeltakerne fikk innføring i teknikker for å kunne lage sine egne høvler. Studentene laget høvler med tradisjonelle handverktøytøy i alle deler av arbeidsprosessen; oppdeling av emne, retting av flate, høvling av kant, dimmensjonering og oppmerking av detaljer. Alle studentene skulle lage okshøvel / skubbokse etter modell fra Bardu/Nord-Østerdalen. De fortsetter med å lage falshøvel, semshøvel eller profilhøvel med utgangspunkt i høvel-tradisjonen fra eget distrikt. Instruktører var universitetslektor og handverker Thor-Aage Heiberg. Thor-Aage er handverker og har bachelor i Teknisk bygningsvern og restaurering. Han har vært avdelingsleder for bygningsvernavdelingen på Trøndelag Folkemuseum Sverresborg i mange år.

Og universitetslektor, doktorgradsstipendiat og handverker Roald Renmælmo. Roald har lang erfaring som tradisjonshandverker og har tilegna seg kunnskap om trearbeid gjennom å arbeide sammen med eldre, erfarne handverkere. I sitt forskningsprosjekt undersøker han snekkerhandverket i første halvdel av 1800-tallet ved hjelp av studie av verktøyet og produksjonen til Høs-Knut, en meget dyktig snekker fra Os som flyttet til Bardu. Roald har ansvar for Bachelorutdanninga i Tradisjonelt bygghåndverk ved NTNU og er en for øvrig en mye brukt kursholder.

 

 

 

Glimt fra Handverksdagene

I dag avsluttes årets Handverksdager. Over 100 handverkere fra hele Norge har vært samlet til kursdager på Bygningsvernsenteret i Kurantgarden siden onsdag. I år ble Handverksdagene arrangert for 19.gang

Under Handverksdagene har det vært fem parallelle kurs med instruktører som alle er nestorer innen sine handverksdisipliner, alle kurs var fulltegnet. Det har vært kurs i muring av hvelv, tradisjonelle overflatebehandlinger for eksteriør, tradisjonelle utvendige kledninger, smiing av historiske varianter av spiker og eggverktøy og høvelmaki. Også i år hadde NTNU har valgt å legge semesteroppstart for sine nye bachelorstudenter i Tradisjonelt bygghåndverk til Kurantgården.

I går var det Åpen visning av Tradisjonshandverk for publikum i og rundt Kurantgården. Her er noen glimt fra Handverksdagene 2018.

Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby

 

Stor aktivitet i Kurantgården

De neste dagene blir det stor aktivitet i Kurantgården og området rundt. I formiddag klokken 10.00 starter årets Handverksdager, og over 100 handverkere fra hele Norge samles til kursdager på Bygningsvernsenteret i Kurantgarden. Handverksdagene varer til søndag 26. august.

I år arrangeres det Handverksdager for 19. gang på Bygningsvernsenteret ved Rørosmuseet. Alle instruktører er nestorer innen sine handverksdisipliner, og alle kursene på årets Handverksdager er fulltegnet. Også i år har NTNU har valgt å legge semesteroppstart for sine nye bachelorstudenter i Tradisjonelt bygghåndverk til Kurantgården.

Fire unge håndverkere 

Fortidsminneforeningen og Sparebankstiftelsen DNBs prosjekt «Kulturminner for alle» lanserte i desember 2017 en ny stipendordning for unge tradisjonshåndverkere. Målet er å bidra til å styrke vår immaterielle kulturarv gjennom kompetanseoverføring innen tradisjonelle håndverksteknikker.

De fire håndverkerne som mottok stipend på 25 000 kr hver tidligere i år, var i april samlet på TREseminaret på Hjerleid, Dovre. De samles nå for andre gang for å delta på kurset om tradisjonelle utvendige bordkledninger, som ledes av instruktør Jon Bojer Godal.

Fem parallelle kurs

  •   Kurs 1 Muring av hvelv
  •   Kurs 2 Tradisjonelle overflatebehandlinger for eksteriør
  •   Kurs 3 Tradisjonelle utvendige kledninger
  •   Kurs 4 Smiing av historiske varianter av spiker og eggverktøy
  •   Kurs 5 Høvealmaking
Handverksdagene 2017. Arkivfoto. Foto: Tove Østby

 

Over 100 håndverkere samles på Røros

Over 100 handverkere fra hele Norge samles til kursdager pa Bygningsvernsenteret i Kurantgarden 22. – 26. august 2018.

I år arrangeres det Handverksdager for 19. gang på Bygningsvernsenteret ved Rørosmuseet. Med instruktører som alle er nestorer innen sine handverksdisipliner, er det ikke overraskende at alle kurs er fulltegnet. Også i år har NTNU har valgt å legge semesteroppstart for sine nye bachelorstudenter i Tradisjonelt bygghåndverk til Kurantgården. Handverkdagene er blitt en institusjon, og det er med glede vi ser at årets arrangement bidrar til å dele handverkskunnskap med over 100 interesserte, skriver Rørosmuseet i en pressemelding.

Fire unge håndverkere med Fortidsminneforeningens stipend til Handverksdagene

Fortidsminneforeningen og Sparebankstiftelsen DNBs prosjekt «Kulturminner for alle» lanserte i desember 2017 en ny stipendordning for unge tradisjonshåndverkere. Målet er å bidra til å styrke vår immaterielle kulturarv gjennom kompetanseoverføring innen tradisjonelle håndverksteknikker.

De fire håndverkerne som mottok stipend på 25 000 kr hver tidligere i år, var i april samlet på TREseminaret på Hjerleid, Dovre. De samles nå for andre gang for å delta på kurset om tradisjonelle utvendige bordkledninger, som ledes av instruktør Jon Bojer Godal.

På årets Handverksdager er det fem parallelle kurs:

  •   Kurs 1 Muring av hvelv
  •   Kurs 2 Tradisjonelle overflatebehandlinger for eksteriør
  •   Kurs 3 Tradisjonelle utvendige kledninger
  •   Kurs 4 Smiing av historiske varianter av spiker og eggverktøy
  •   Kurs 5 Høvelmaking, Bachelorstudiet Tradisjonelt Bygghåndverk NTNUKursene starter i Kurantgården onsdag 22. august kl. 10.00, og så blir det hektisk aktivitet fram til søndag 26. kl. 14.00.

Muring av hvelv

Kurset gir en innføring i muring av hvelv i naturstein. Det vil ta for seg tradisjonelle bruksområder for murte hvelv og historisk gjennomgang av materialbruk og bueformer. Kursdeltakerne vil få innføring i alt fra vurdering og valg av steinkvaliteter, bearbeiding av steinen til dimensjonering og statikk. De skal sjøl lage forskaling og mure mindre modeller av ulike buer i naturstein.

Instruktør: Murer og Ingeniør Espen Martinsen fra Nittedal.
Espen Martinsen, Murer og Ingeniør. Rådgiver i Forsvarsbygg sin kulturminneseksjon. 15 år med eget murerfirma. Håndverksstipendiat fra 2003-2006.

Arbeidsleder og formidler Jon Holm Lillegjelten fra Rørosmuseet Bygningsvernsenteret vil bidra med sin kunnskap om lokal bruk av hvelv. Han har gode kunnskaper om bygningshistorie og eldre bygnings- og handverksteknikker.

Kurssted: Kurantgården og Malmplassen

Tradisjonelle overflatebehandlinger for eksteriør

Kurset gir innføring i bruk av tradisjonelle materialer og metoder for overflatebehandling av eksteriører. Kursdeltakerne får innføring i eksteriørmaleriets farge- og materialhistorie i Norge og tradisjonelle materialer og metoder brukt for overflatebehandling av eksteriører. De skal sjøl rive pigmenter, brekke farger og framstille emulsjonsmaling og linoljemaling. Malinga skal brukes til å male StorMagritt-stuggu ved Skansen og på en kopi av Hjortkjerka fra Peder Hiorts Barokkhageanlegg.

Instruktør: Malerikonservator NKF-N og professor emeritus, Jon Brænne, ”Vel bevart”. Jon bør være vel kjent fra sitt arbeid med fargeundersøkelser av bygninger på Røros gjennom mange ti-år. Han har arbeidet hos Riksantikaren og i Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) hele sitt yrkesaktiveliv. Jon en nasjonal spydspiss på tradisjonell overflatebehandling, har lang erfaring som foreleser og kursinstruktør, og har vært instruktør på samtlige malerkurs på Handverksdagene.

Kurssted: Antikvarisk Verksted i Kurantgården og Stor-Magritt-stuggu ved Skansen

Tradisjonelle utvendige bordkledninger

Kurset gir en innføring i fremstilling og montering av ulike tradisjonelle typer bordkledning brukt på reiste konstruksjoner.Kursdeltakerne får være med på hele prosessen fra materialuttak, saging og sortering av kvaliteter, til kanting og bearbeiding av overflate. De ulike kledningene skal monteres påflere typer reiste konstruksjoner som ble laget på Handverksdagene i fjor, og deltakerne vil få innsikt i ulike leggemåter og festemåter.

Instruktør: Jon Bojer Godal, Geitbåtmuseet / Husasnotra, Valsøyfjorden. Jon er kjent for sitt utrettelige arbeid med vern, dokumentasjon og formidling av tradisjonshandverk gjennom et langt yrkesliv, og er forfatter av flere bøker om emnet. Han er en av våre nasjonale spydspisser på arbeid med konstruksjoner i tre, og har mottatt Kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid.Handverkerne Kolbjørn Vegar Os, Jostein Utstumo, Ove Grytbak og Olaf Piekarski fra Rørosmuseet Bygningsvernsenteret er Jon’s lokale medhjelpere for 26 kursdeltakere.

Kurssted: Ute i Kurantgården

Smiing av historiske varianter av spiker og eggverktøy

Kurset gir innføring i tillaging av verktøy for spikersmiing, og gjennomgang av de forskjellige typer utforming spiker har hatt fra middelalder til 1800-tallet med praktisk øving. Kursdeltakerne vil også få innføring i teknikker for å kunne smi eggverktøy som kniver, høvelstål, hoggjern og lignende. De mest drevne vil smi ulike økser. Deltakerne vil få innføring i så vel verktøy-bruk og smi-teknikker sett i historisk perspektiv, som materialkunnskap, herding, overflatebehandling og sliping.

Instruktør: Smed Mattias Helje fra Lima i Sverige. Mattias har vært smed hele sitt yrkesaktive liv, og er mye brukt som instruktør både på svensk og norsk side av grensen. Han har hatt fast tilholdssted med essa si i Lang-Knutgården og Kurantgården under Martnan. Det er fjerde året at han er instruktør på smikurs under Handverksdagene.

Kurssted: Hyttsmia og ute i Kurantgården

Høvelmaking – Tradisjonelt Bygghåndverk NTNU

Dette er et kurs for bachelorstudentene i Tradisjonelt bygghåndverk. Kursdeltakerne vil få innføring i teknikker for å kunne lage sine egne høvler. Studentene skal lage høvler med tradisjonelle handverktøytøy i alle deler av arbeidsprosessen; oppdeling av emne, retting av flate, høvling av kant, dimmensjonering og oppmerking av detaljer. Alle studentene skal lage okshøvel / skubbokse etter modell fra Bardu/Nord-Østerdalen. De fortsetter med å lage falshøvel, semshøvel eller profilhøvel med utgangspunkt i høvel-tradisjonen fra eget distrikt.

Instruktører: Universitetslektor, doktorgradsstipendiat og handverker Roald Renmælmo. Roald har lang erfaring som tradisjonshandverker og har tilegna seg kunnskap om trearbeid gjennom å arbeide sammen med eldre, erfarne handverkere. I sitt forskningsprosjekt undersøker han snekkerhandverket i første halvdel av 1800-tallet ved hjelp av studie av verktøyet og produksjonen til Høs-Knut, en meget dyktig snekker fra Os som flyttet til Bardu. Roald har ansvar for Bachelorutdanninga i Tradisjonelt bygghåndverk ved NTNU og er en for øvrig en mye brukt kursholder.

Universitetslektor og handverker Thor-Aage Heiberg. Thor-Aage er handverker og har bachelor i Teknisk bygningsvern og restaurering. Han har vært avdelingsleder for bygningsvernavdelingen på Trøndelag Folkemuseum Sverresborg i mange år.

Kurssted: Raugarasjen i Kurantgården

Lørdag 25. august er det Åpen visning av Tradisjonshandverk for publikum i og rundt Kurantgården mellom kl 13.00 og 17.00.

Årets nyvinning er at et av kveldsforedragene som streames direkte på Kulturminnefondets Facebook-sider.

Torsdag 23. august kl. 19.00 oppsummerer Jon Brænne sitt arbeid med fredet og verneverdig bebyggelse gjennom 50 år i foredraget ’’Om å lese hus – Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser’’. Etterpå blir det en samtale mellom Jon og Einar Engen fra Kulturminnefondet.

Det vil for øvrig være mulig å følge med på det som foregår i Kurantgården og på Malmplassen fra torsdag til søndag, står det i pressemeldingen.

Rørosmuseet Bygningsvernsenteret holder til i Kurantgården på Malmplassen. Senteret utfører bygningsvernarbeid på museets antikvariske bygninger, statens bygninger etter Røros Kobberverk og driver istandsettingsarbeid på oppdrag fra andre. Senteret setter fokus på bygningsvern, byggeskikk og tradisjonelt bygningshåndverk gjennom rådgiving, kurs og informasjonsvirksomhet. Handverksdagene som arrangeres hvert år i august er en av bygningsvernsenterets viktigste arenaer for formidling av kunnskap om tradisjonshåndverk. Samtidig er det en viktig møteplass for handverkere som igjen kan dele erfaringer og utveksle kunnskap med hverandre.

Et viktig kontaktforum

Jon Bojer Godal har i flere år vært instruktør på Handverksdagane. I år var han instruktør på kurset «Tradisjonelle konstruksjoner i bindingsverk».

Jon er kjent for sitt utrettelige arbeid med vern, dokumentasjon og formidling av tradisjonshandverk gjennom et langt yrkesliv, og er forfatter av flere bøker om emnet. Han er en av vårenasjonale spydspisser på arbeid med konstruksjoner i tre, og har mottatt Kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid.

– Handverksdagane er et veldig viktig kontaktforum for håndverkere. Dersom man skal utvikle faget, ha glede av faget og ha nytte av faget så er fagmiljøet en avgjørende faktor, sier  Jon Bojer Godal.

I følge Jon kommer en del av deltakerne på Handverksdagane fordi de kjenner hverandre, og blir kjent med nye håndverkere mens de er på Røros. Mange holder også kontakten etterpå.

Jon Bojer Godal har vært på Handverksdagane i mange år.

 

Handverksdagene starter i dag

I formiddag åpner årets Handverksdager på Rørosmuseet Bygningsvernsenter. Årets arrangement er større enn noen gang, og over 90 håndverkere skal delta på ulike kurs.

Rørosmuseet Bygningsvernsenteret har fokus på bygningsvern, byggeskikk og tradisjonelt bygningshåndverk og er en viktig institusjon for bevaring av Verdensarven Røros Bergstad og Circumferensen, og for kunnskapsbygging og formidling av bygningsvern og tradisjonshåndverk.

I år arrangeres det Handverksdager for 18. gang. NTNU har valgt å legge semesteroppstart for sine 3. års bachelorstudenter i Teknisk bygningsvern og Tradisjonelt bygghåndverk til Kurantgården, så årets Handverkdager er de mest omfattende i arrangementets historie.

Kursene starter i Kurantgården i dag kl. 10.00, og så blir det hektisk aktivitet fram til søndag 27.august kl. 14.00.

På årets Handverksdager er det fem parallelle kurs: Skifer til tekking, Tradisjonelle overflatebehandlinger for interiør, Tradisjonelle konstruksjoner i bindingsverk, Smiing av eggverktøy og Høvelmaking NTNU.

Lørdag 26. august er det Åpen visning av Tradisjonshandverk for publikum i og rundt Kurantgården og på Skansen.

Arkivfoto. Foto: Tove Østby

Historiens mest omfattende Handverksdager

Over 90 handverkere fra hele Norge samles til kursdager på Bygningsvernsenteret i Kurantgården 23. – 27. august 2017.

I år arrangeres det Handverksdager for 18. gang på Bygningsvernsenteret ved Rørosmuseet. NTNU har valgt å legge semesteroppstart for sine 3. års bachelorstudenter i Teknisk bygningsvern og Tradisjonelt bygghåndverk til Kurantgården, så årets Handverkdager er de mest omfattende i arrangementets historie, Handverksdagene i en pressemelding.

Kursene starter i Kurantgården onsdag 23. august kl. 10.00, og så blir det hektisk aktivitet fram til søndag 23. kl. 14.00.

På årets Handverksdager er det fem parallelle kurs:

Kurs 1                   Skifer til tekking

Kursdeltakerne skal lære om tradisjonell bruk av skifer til taktekking. Kurset tar for seg hele prosessen fra uttak av skifer i lokalt skiferbrudd, utkiling av heller og tilskanting av takstein til legging av tak. Skiferen skal legges på Kruthuset på Skansen fra 1748. Dette taket er lagt med en 5kant-skifer som er spesiell for Røros og ikke brukt på så mange tak. Kruthuset er murt av naturstein og var opprinnelig kalkpusset, men pussen ble fjernet omkring 1950. Huset har i løpet av de tre siste årene fått tilbakeført kalkpuss utført med lokalbrent kalk.

 Instruktører: Murer og Restaureringshandverker Staffan Andersson fra Røros.

Han har gode kunnskaper om eldre bygnings- og handverksteknikker innen murerfaget. Staffan har lang erfaring fra arbeid med istandsetting av eldre murbygninger både i Norge og Sverige. Lokalt er han også tilknyttet handverkergruppa som arbeider for Uthusprosjektet.

Arbeidsleder og formidler Jon Holm Lillegjelten fra Rørosmuseet Bygningsvernsenteret. Han har gode kunnskaper om bygningshistorie og eldre bygnings- og handverksteknikker. Jon har lang erfaring fra arbeid med istandsetting av eldre bygninger.

 Kurssted: Kruthuset på Skansen og Kurantgården. Torsdag arbeider kurset med bryting av skifer i gammelt brudd i Gammelvollia.

Kurs 2            Tradisjonelle overflatebehandlinger for interiør

Kursdeltakerne får innføring i interiørmaleriets farge- og materialhistorie i Norge og tradisjonelle materialer og metoder brukt for overflatebehandling av interiører. De skal sjøl rive pigmenter, brekke farger og framstille ulike typer limfarger og linoljemaling. Malinga skal brukes til å male rom i Kurantgården og StorMagritt-stuggu ved Skansen. Kurset tar også for seg sjablondekor og strekmaling.

Instruktør: Malerikonservator NKF-N og professor emeritus, Jon Brænne, ”Vel bevart”.

Jon bør være vel kjent fra sitt arbeid med fargeundersøkelser av bygninger på Røros gjennom mange ti-år. Han har arbeidet hos Riksantikaren og i Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) hele sitt yrkesaktiveliv. Jon en nasjonal spydspiss på tradisjonell overflatebehandling, har lang erfaring som foreleser og kursinstruktør, og har vært instruktør på samtlige malerkurs på Handverksdagene.

Kurssted:Antikvarisk Verksted i Kurantgården og Stor-Magritt-stuggu ved Skansen

Kurs 3            Tradisjonelle konstruksjoner i bindingsverk

Kurset vil ta for seg materialbruk, sammenføyninger og konstruksjon av tradisjonelle bindingsverks-konstruksjoner. Tilpassing til ulike klimatiske forskjeller, og hvordan konstruksjonene har endret seg gjennom de siste 300 årene er også temer som vil bli belyst. Kursdeltakerne skal bygge fem forskjellige hus-konstruksjoner som viser ulike tradisjonelle norske bæresystemer; sveitserrøst, fotingsrøst, trøndersk sperreverk, nordmørsk stavline og spekkebukk med lafta gavl. De skal også innom vurdering av materialkvaliteter og bruksområder, ulike metoder for tekking og kleding, forspenning av skråstrevere, samt fremstilling og bruk av trenagler og trespiker.

Instruktør: Jon Bojer Godal, Geitbåtmuseet / Husasnotra, Valsøyfjorden

Jon er kjent for sitt utrettelige arbeid med vern, dokumentasjon og formidling av tradisjonshandverk gjennom et langt yrkesliv, og er forfatter av flere bøker om emnet. Han er en av vårenasjonale spydspisser på arbeid med konstruksjoner i tre, og har mottatt Kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid.

Handverkerne Kolbjørn Vegar Os, Jostein Utstumo, Ove Grytbak og Olaf Piekarski fra Rørosmuseet Bygningsvernsenteret er Jon’s lokale medhjelpere for 25 kursdeltakere.

Kurssted: Ute i Kurantgården

Kurs 4            Smiing av eggverktøy

Kursdeltakerne vil få innføring i teknikker for å kunne smi eggverktøy som kniver, høvelstål, hoggjern og lignende. De mest drevne vil smi ulike økser. Deltakerne vil få innføring i så vel verktøy-bruk og smi-teknikker sett i historisk perspektiv, som materialkunnskap, herding, overflatebehandling og sliping. Gjennom praktisk arbeid vil de få utviklet sine ferdigheter fra sitt eget ferdighetsnivå. Istandsetting og reparasjon, komplettering og kopiering er også temaer som vil bli berørt.

Instruktør: Smed Mattias Helje fra Lima i Sverige.

Mattias har vært smed hele sitt yrkesaktive liv, og er mye brukt som instruktør både på svensk og norsk side av grensen. Han har hatt fast tilholdssted med essa si i Lang-Knutgården og Kurantgården under Martnan. Det er fjerde året at han er instruktør på smikurs under Handverksdagene.

Kurssted: Hyttsmia og ute i Kurantgården

 Kurs 5            Høvelmaking NTNU

Dette er et kurs for bachelorstudentene i Tradisjonelt bygghåndverk. Kursdeltakerne vil få innføring i teknikker for å kunne lage sine egne høvler. Studentene skal lage høvler med tradisjonelle handverktøytøy i alle deler av arbeidsprosessen; oppdeling av emne, retting av flate, høvling av kant, dimmensjonering og oppmerking av detaljer. Alle studentene skal lage okshøvel / skubbokse etter modell fra Bardu/Nord-Østerdalen. De fortsetter med å lage falshøvel, semshøvel eller profilhøvel med utgangspunkt i høvel-tradisjonen fra eget distrikt.

Instruktører: Universitetslektor, doktorgradsstipendiat og handverker Roald Renmælmo. Roald har lang erfaring som tradisjonshandverker og har tilegna seg kunnskap om trearbeid gjennom å arbeide sammen med eldre, erfarne handverkere. I sitt forskningsprosjekt undersøker han snekkerhandverket i første halvdel av 1800-tallet ved hjelp av studie av verktøyet og produksjonen til Høs-Knut, en meget dyktig snekker fra Os som flyttet til Bardu. Roald har ansvar for Bachelorutdanninga i Tradisjonelt bygghåndverk ved NTNU og er en for øvrig en mye brukt kursholder.

Universitetslektor og handverker Thor-Aage Heiberg. Thor-Aage er handverker og har bachelor i Teknisk bygningsvern og restaurering. Han har vært avdelingsleder for bygningsvernavdelingen på Trøndelag Folkemuseum Sverresborg i mange år.

Kurssted: Raugarasjen i Kurantgården

Åpen visning

Lørdag 26. august er det åpen visning av Tradisjonshandverk for publikum i og rundt Kurantgården og på Skansen mellom kl 13.00 og 17.00.