– Prisen er ei anerkjenning av den jobben Røros rein har gjort, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

– Røros Rein er ei suksesshistorie, ikkje minst på grunn av at dei har stått saman med andre i marknasføring, sal og distribusjon. Eg vonar prisen motiverar og inspirerar til fortsatt innsats i utvikling av verksemda, seier Jon Georg Dale.

– Dette var overraskende, sier Eva Nordfjell til Rørosnytt. Hun legger til at det er en stor anerkjennelse å få denne prisen.

Eva visste ingenting på forhånd om at Rørosrein skulle få prisen. Hun var ute når prisen skulle deles ut, men fikk et hint, og rakk å ta i mot prisen. Rørosrein er en av dem som har stand i Norges største lavvo under Tråante 2017. Lavvoen er 1200 m2 og skal stå på Torvet i Trondheim til og med onsdag denne uken. Her er det folkeliv og samisk næring.

Etablert flere virksomheter med utgangspunkt i egen reindrift

Røros Rein er en samisk familiebedrift i ordets rette forstand. Gjennom iherdig ståpåvilje og innsats har de lykkes i etablering av flere virksomheter med utgangspunkt i egen reindrift. Bedriften tilbyr et vidt spekter av produkter basert på hele dyret gjennom eget utsalg og egen distribusjon. De har vært innovative på produktutvikling, og har allerede mottatt flere priser og positiv oppmerksomhet. Dette har skapt ringvirkninger både lokalt, regionalt og nasjonalt. Røros Rein har prioritert deltagelse og har vært en synlig reindriftsambassadør på matmarkeder og messer.

Juryens begrunnelse

Ved utvelgelsen av «Årets reinkjøttformidler 2016» har juryen særlig vektlagt bedriftens evne og innsats knyttet til å få frem historien bak kjøttet ved også å fremheve de kvinner og menn, heltene på vidda, som er uløselig forbundet med assosiasjonene knyttet til måltidet basert på norsk reinsdyrkjøtt.

Juryen poengterer at årets reinkjøttformidler tar selv hånd om reinen på fjellet, slaktingen og videreforedlingen med fokus på kvalitet i alle ledd. Det gjør at historien om produktene blir ekte og troverdig.

Særlig vil juryen trekke fram bedriftens evne til å gi av seg selv uansett om det er i tv-ruten eller i samarbeid med andre. Denne åpenheten har gitt økt innsikt i reindriften og vært en sentral faktor for at produktene har nådd ut til et større publikum. 

Bedriften har vært gode på å gi sine gjester autentiske og ekte opplevelser. Dette gjør at de som har kommet på besøk selv føler seg som en aktør, ikke bare velkommen som kunde, men og ønsket som menneske.

Årets reinkjøttformidler gir oss smaken av evigheten.

Juryen har bestått av lederne av landbruks- og matminister Jon Georg Dale og NRL leder Ellinor Jåma. I tillegg er lederen av Markedsutvalget ved John Anders Lifjell vært medlem i juryen.

Prisens opprettelse og formål

Markedsutvalget for reinkjøtt deler årlig ut prisen «Årets reinkjøttformidler». Formålet med prisen «årets reinkjøttformidler» er å løfte frem og gi anerkjennelse til enkeltpersoner, institusjoner eller bedrifter som gjennom aktiv og gjentatt formidling har bidratt til å styrke reinkjøttets positive omdømme. Prisen ble første gang delt ut under reinkjøttarrangementet i Mathallen på Samefolkets dag den 6. februar 2015 og gikk til Røros bedriften Fjellvilt. I fjor gikk prisen til Ellinor Guttorm Utsi.

Vurderingskriteriet som har ligget til grunn ved utvelgelsen av «Årets reinkjøttformidler» er at kandidaten enten har drevet aktiv og gjentatt formidling av matretter laget av reinkjøtt eller reinkjøttprodukter, og eller formidlet andre positive sider ved reinkjøttet som bygger opp under Markedsutvalgets verdier:

  • Helten på vidda
  • Litt nærmere naturen
  • Mørt, smaksrikt og sunt
  • Mat i godt lag