Familiefesten i gang

I fint høstvær feirer Røros Samvirkelag, COOP Røros 110 år, Arbeidets Rett 110 år og RørosBanken 175 årsjubileum. 395 år blir markert med at jubilantene inviterer til familiefest på Nilsenhjørnet i ettermiddag.

På markeringen blir det underholdning fra sena med UKM utøvere, Sønvis med Jo Ryen, Kirsti Sæther og Vegar Dahl i spissen vil ha en liten konsert og det samme har ungdomsgruppa DAB som i dag slipper sin første EP.

Ola Rye er auksjonarius med en innholdsrik liste over både nye og gamle ting som skal under hammeren. Det som auksjoneres bort er gitt av jubilantene og har en samlet verdi på ca.kr.60.000,-. Alle inntektene går uavkortet til Barnekreftforeningen.

Røros Jeger og Fisk er tilstede med skytesimulatoren og Glåmos Skotthyllklubb gir gjestene mulighet for å prøve skotthyll.

Feiringen startet kl. 14.00 med utdeling av GRATIS «rensburgere» til alle barn. Jubilantene har fått laget en egen jubileumsbrus på Røros Bryggeri.

 

.

Falkberget skjendes i Rettens påskebilag

Leserinnlegg fra Terje Forsberg:

Den uvørne behandlingen Johan Falkbergets sterke og vakre tekst «Naglerne eller Jernet fra Norden» (Aschehoug, Kristiania 1921) utsettes for i Arbeidets Retts påskebilag 5.4.2017, kan ikke gå upåaktet hen.

I likhet med andre seriøse forfattere finslipte Falkberget samvittighetsfullt språk og innhold i sine tekster, slik at de kunne formidle hans budskap på best tenkelige måte og gi den rikest mulige leseropplevelsen.

Arbeidets Rett har tatt seg vann over hodet med sin avskrivingsøvelse i nevnte bilag, der «Naglerne» er påført nærmere 70 feil. Det gjelder ortografi, utelatte ord og manglende avsnittsinndeling. Dette er respektløst overfor den litterære arven etter vår folkekjære dikter, hans nitide språkarbeid og overfor avisens lesere.

Ikke engang boktittelen har man tatt seg bryet med å gjengi riktig.

Avisen har utstyrt Falkbergets tekst med en innledning. Denne viser seg å være et langt på vei ordrett sitat fra Erling Weiseths fremragende litterære særoppgave, «Johan Falkberget – Fra vaskarryss til heimstaddikter». I og med at kilde ikke er nevnt, fremstår denne innledningen som om den skulle være forfattet av avisskribenten.

For dokumentasjon og kilder henvises til mitt innlegg på den offentlige facebook-gruppen «Falkberget-Ringen – for medlemmer og andre interesserte».

Arbeidets Retts forsøk på å gjengi Falkbergets tekst returneres redaksjonen i korrekturlest stand.

Med vennlig hilsen

Terje Forsberg