Ren Røros. Foto: Svend Agne Strømmevold

Svært godt resultat for Ren Røros

Ren Røros AS fikk et svært godt år i 2022. Konsernet satte rekord i omsetning og resultat for andre år på rad. Det skyldes først og fremst historisk høye priser på strøm gjennom hele året, samtidig som det var en god forvaltning av produksjonen. 

Dette opplyser Ren Røros i en pressemelding. 

Konsernet Ren Røros hadde i 2022 en omsetning på 446,6 millioner kroner. Driftsresultatet ble 168,4 millioner kroner og ordinært resultat før skatt nærmere 162,9 millioner kroner. Konsernet betaler 86,6 millioner kroner i skatt, og fikk et årsresultat på 76,3 millioner kroner. 

Over normalt
Ren Røros Strøm produserte 97,1 gigawattimer (GWh) i 2022. Det er hele 11,6 prosent over normalproduksjonen. Det kom på tross av redusert produksjon på høsten som følge av en vellykket revisjon på en maskin i Kuråsfossen. Gjennomsnittlig nettopris i vårt område 194 øre for hver kilowattime. Det ga inntekter på 282 millioner kroner, og et driftsresultat på 172 millioner kroner. Ren Røros Strøm har rundt 5700 kunder, som gir en markedsandel på 87 prosent i nettområdet.

Mer infrastruktur
I 2022 er det bygget ut fiber til nye kunder i Brekken øst, og arbeidet videre med fiber til Kuråsen og Trøbakken. Ren Røros Digital hadde en omsetning på 73,5 millioner kroner og et driftsresultat på 5,9 millioner kroner.

Byggingen av nett mellom Tolga og Røros styrker leveringssikkerheten i regionen, og det er få feil i nettet. Det er innført nye prinsipper for nettleie og prisen er satt noe opp. Nettselskapet hadde i 2022 et sterkt driftsresultat på 33,3 millioner kroner. Nettselskapet er blant landets mest effektive.

Roboter
Røros Intelligent Automation (RRIA) har kraftig vekst i omsetningen og leverer et svært  positivt driftsresultat på 2,1 millioner kroner.. Nye kunder som NTNU, SalMar og Aneo er kommet til. 

Ren Røros El-Service har hatt betydelige kontrakter, blant annet det nye respons og beredskapssenteret i Røros kommune. Det har vært god aktivitet gjennom året, med en omsetning på 33,2 millioner kroner. Driftsresultatet var negativt med 4,5 millioner kroner.

Styrket egenkapital
Det gode resultatet i 2022 har bidratt til betydelig styrking av egenkapitalen. Den er nå økt fra 25,3 prosent i årsskiftet 2021/2022 til nærmere 31 prosent ved årsskiftet 2022/2023. Dette har gitt grunnlag for ekstraordinært utbytte og økning i investeringene i konsernet. Det er lagt ned et betydelig arbeid i konsernet for å styrke markedsarbeidet og bedre lønnsomheten i datterselskapene. 

Reduserte utslipp
Konsernet Ren Røros har redusert klimaavtrykket fra driften i konsernet. Det er svært positivt at de totale klimautslippene i Ren Røros ble redusert med 16 prosent fra 2021 til 2022.  Det er lagt ned et betydelig arbeid for å ivareta konsernets mål innen etikk, miljø og bærekraft. Det er grunnleggende for vår virksomhet, og er førende for våre ansatte og våre leverandører.

Skaper verdier
– Vi er selvfølgelig fornøyde med et så sterkt og historisk resultat. Men det er ikke bare jubel når vi vet det rammer både næringslivet og husstander som sliter økonomisk. 

Det sier Olav Vehusheia, som var  konstituert som konsernsjef fram til 1. mai. 

Han understreker at konsernet ønsker å bygge ut mer fornybar energi. Det kan være en større utbygging av Kuråsfossen kraftverk, eller prosjekter med solkraft.  Han legger også vekt på at Ren Røros skal bidra til å skape nye arbeidsplasser og sikre vekst i regionen. 

– Vi skal være en viktig lokal bidragsyter, en moderne samfunnsbygger slik grunnleggerne av selskapet også var. Vår jobb er å skape mer verdier til fjellregionen.