Hilde Danielsen. Foto: Svend Agne Strømmevold.

SV vil gjøre enda mer for barn og unge

Fritidsaktiviteter skal være for alle, uavhengig av økonomi, skriver 2.kandidat for Røros SV, Hilde M.G Danielsen i dette leserinnlegget.

Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Inkludering og mangfold er sterkt vektlagt i mange kommunale planer og
vedtak den siste tiden. Vi må tilrettelegge for organisert aktivitet,
men også være med på å skape uformelle møteplasser der det er trygt og
interessant å være sammen i et fellesskap.

Det å inkludere og vise bredde er også forebygging. Å jobbe forebyggende opp mot utenforskap og uhelse blant barn og unge vil være svært viktig fremover. Vi trenger de gode og trygge møteplassene, uansett hvilket interessefelt man har. Dette er plasser som ungdomsklubben, idrettsarenaene,det nye biblioteket og
frivilligsentralen på Nilsenhjørnet, sammen med området rundt.

Fritidsaktiviteter skal være for alle, uavhengig av økonomi. SV ønsker
å innføre friplasser i kulturskolen, videreføre utstyrssentralen og
gjennomgå ordningene for søskenmoderasjon i kommunen. Vi vil arbeide
for at alle barn og unge får delta på fritidsaktivteter.

Ingen barn skal stå utenfor leken. Derfor har det vært viktig for SV å
prioritere gratis SFO i forhandlingene om statsbudsjettet. Fra høsten
2023 får både 1. og 2. klassinger 12 timer gratis SFO i uka. SFO blir
med dette enten gratis eller mye billigere. Dette fører til økt
deltakelse på SFO, og det betyr noe for lommeboka til barnefamiliene.

Tiltak og prioriteringer som senker terskelen for deltakelse, fører
til mer inkludering og gjør økonomien bedre for familier. Det er viktig, bra og
nødvendig. Eksempler på gode prioriteringer er for eksempel vedtak som vi fikk gjennom i kommunestyret i Juni, et nytt fritidsfond som dekker kontigenten i fritidsaktiviteter til barn og unge opp til 18 år. Dette vil vi jobbe med fremover, og slike gode eksempler ønsker vi flere av. Røros Sv vil fortsette å prioritere de gode inkluderende og rettferdige tiltakene også fremover.

Hilde M.G Danielsen
2.kandidat for Røros SV