Møtet i Formannskapet 16. mai foregikk digitalt. Skjermdump fra møtet

Streng forskrift enstemmig vedtatt

Flere av Formannskapsmedlemmene tok opp at mange nå er lei inngripende tiltak. Det var likevel enighet om at det er nødvendig nå, spesielt på grunn av stort smittetrykk i Os kommune. Ingen innbyggere i Røros kommune har testet positivt, men en elev ved Røros videregående skole og en person med arbeidsplass på Røros er smittet. Etter en kort debatt, ble kommunedirektørens forslag til forskrift enstemmig vedtatt.

Forskriftene som er vedtak er lik de som er vedtatt i Tynset, Alvdal, Tolga og Os kommune, med noen unntak. Røros kommune tillater 50 deltakere i begravelser, mot 30 i kommunene i Nord-Østerdal. Røros kommune følger også nasjonale regler for aktiviteter for barn og unge innenfor kommunen, og forskriften som er vedtatt på Røros har en varighet til 19. mai. De andre kommunene har lengre varighet. Formannskapet møtes 19. mai, og en forlengelse kan bli tema på møtet da. Det vil også ha kommet svar på den andre testen for mange av nærkontaktene da.

Det var et alvorsstemt formannskap, som møtte på skjermen klokka 17.00 i dag. Det var ingen forfall. Møtet startet eksakt 17.00. Ordføreren innledet med å si at dette var møtet han skulle ønske han ikke måtte kalle inn til. Eneste sak på sakskartet var den nye lokale coronaforskriften. Kriseledelsen deltok i møtet.

Statsforvalteren har vært inn i bildet under veis, og kommet med klare råd om at kommunene i regionen som er rammet av smitteutbrudd må samkjøre tiltak. Røros regnes med i regionene, selv om det så langt ikke er oppdaget smitte her. Derfor var Røros tidlig ute med strenge tiltak.

Kommuneledelsen kan sette inn slike hastetiltak, men går dette strekker seg over lengre tid, må det behandles politisk. Derfor ble Formannskapet hasteinnkalt i dag.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn