Gruva, som nå er fylt med vann, inneholder fortsatt store verdier.

Støtter ny mineralsatsing i Hessjøgruva

Pressemelding fra NHO Trøndelag

NHO Trøndelag viser til nylig inngått avtale mellom Hessjøgruva AS og Capella Minerals Ltd. NHO Trøndelag ser svært positivt på økt aktivitet i mineralnæringa i fylket. 

Skal vi leve i et moderne samfunn med ny teknologi, har vi også et ansvar for å ta de vanskelige beslutningene om arealbruk for råvaretilgangen. Vi trenger en tettere dialog om dette, når en usikker verden krever av Norge at også vi blir mer selvforsynt med metaller og industrimineraler. 

I områder med skog over bakken, reindrift i området og mineraler nedi bakken trengs det klokskap i og samarbeid rundt arealbruk – både med tanke på områder og tidspunkt for vern, drift og sambruk. Derfor er vi glade for at Hessjøgruva nå har gjort en avtale med Capella Minerals, og at disse også vil bidra inn i det nettverket NHO Trøndelag nå bygger for å bane vei for bærekraftig mineralutvinning, der både natur- og miljøhensyn, urfolksinteresser og næringsinteresser vil samarbeide for klok arealforvaltning.

NHO Trøndelag