Sametingsråd Silje Karine Muotka. Foto: Sara Beate Eira Persson/Sámediggi)

Støtte til utvikling av reiselivsprodukt basert på sørsamisk kultur

Pressemelding fra Sametinget:

Sametingsrådet har bevilget kr. 94 000,- til det sørsamiske museet og kultursenteret Saemien Sijte på Snåsa som skal utvikle en attraksjon for reiselivsnæringa både i Trøndelag og nasjonalt.

Med oppføring av nytt museumsbygg åpner det seg også nye muligheter for å formidle kunnskap og opplevelser både til den samiske befolkninga, lokalbefolkninga, besøkende fra regionen og nasjonale- og internasjonale turister. 

– Saemien Sijtehar mye kunnskap om sørsamisk kultur, og det er gledelig at de vil ha fokus på reiselivsutvikling i sitt område, sier sametingsråd Silje Karine Muotka. 

En del av prosjektet går ut på å skape helhetlige pakker med mat og opplevelser der det også formidles kunnskap om sørsamisk mat. Det skal utvikles matkonsepter med bruk av råvarer fra sørsamisk reindrift, andre samiske råvarer og produkter fra lokale leverandører. 

 – Selv om koronapandemien har forårsaket svikt i reiselivs- og serveringsbransjen, tar det tid å utvikle godt innhold. Saemien Sijte har den generelle kunnskapsformidlingen som har betydning for oss alle, og dette gjør at det er er en viktig bevilgning, sier sametingsråden.

Et av målene med prosjektet er å kombinere oppgaver som Saemien Sijte har gjennom forvaltning av samisk historie og kultur med å skape opplevelser som skal bidra til innsikt, økt forståelse og samarbeid mellom kulturer.

 – Undersøkelser viser at kulturturister har høy kompetanse og at de blir lengre på et sted. Derfor er det fint at denne type turister får dekket sitt behov. Vi opplever at mange ønsker å lære mer om den samisk kulturen, derfor er denne satsningen på Saemien Sijte så viktig, sier Muotka avslutningsvis.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn