Arne Marius Holden Utne Foto: Tore Østby

Stor vedlikeholdshelg på Rørosbanen

Mellom 08.- 10. juni settes togtrafikken på pause for å utføre vedlikehold og utbedringer på Rørosbanen. Det bygges en ny jernbaneundergang på Glåmos og platene på jernbaneovergangen ved Kiwi skiftes ut.  

Bane NOR minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i, eller i nærheten av jernbanespor og høgspenningsanlegg. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog når som helst.

Bane NOR vil de tre dagene utføre omfattende vedlikehold langs strekningene. Prosjektleder i Drift og vedlikehold hos Bane NOR Arne Marius Holden Utne har ei helg foran seg der det skal skje mye, og det skal skje fort.

Arne Marius Holden Utne intervjuet av Tore Østby
Platene på planovergangen ved Kiwi skiftes ut. Foto: Tore Østby