Fam. Grønseth – Fredheim er klar for stolpejakt. Fra venstre Johannes, Kari Ingeborg, Simen, Inger Oline og Ståle. (Foto: Privat).

Stolpejakta på Røros 2021

Pressemelding om Stolpejakten 2021:

Lørdag 12. juni åpner Stolpejakten på Røros via «mobil-appen» – se www.stolpejakten.no. Kartbrosjyren distribueres rundt omkring på Røros så snart den kommer fra trykkeriet.I 2021 er stolpene plassert på 3 ulike «kartblad» – 1) Røros sentrum, 2) Storwartz og 3) Mot Skåkåsen – Avholdshytta.

Stolpejakten er et gratis tilbudDistribusjon

Kart og informasjon er tilgjengelig flere steder i kommunen, på servicetorget til Røros kommunen, på Frivillighetssentralen, hos sportsbutikkene, hos muséet på Malmplassen og ved Doktortjønna, hos Turistinformasjonen hos Røros Reiseliv samt på overnattingsstedene. I tillegg har informasjonen vært tilgjengelig på internettsiden www.stolpejakten.no

Viktige økonomiske støttespillere

Ren Røros er hovedsamarbeidspartner også i 2021. I tillegg har prosjektet fått økonomisk støtte fra Amedia – Sparebankstiftelsen DNB og RørosBanken bidrar som vanlig trofast opp om opplegget.

Korona

Stolpejakten er ett opplegg som ikke berøres nevneverdig av korona. Vi har berøringsfri registrering på postene og all aktivitet er basert på egenorganisert utøvelse. Stolpejakten 2021 er derfor ett av relativt få opplegg som kan utøves uten begrensninger.

2020-sesongen

Røros IL Orientering har arrangert stolpejakt på Røros somrene 2017 – 2020.

Oppslutningen i 2020 var enestående. Antall deltagere økte med over 100% fra 2019. Noe av suksessen kan nok knyttes opp mot korona-pandemien. Nordmenn ferierte hjemme i Norge og mange oppdaget nok at stolpejakten var en fin aktivitet for hele familien.

På de 45 stolpene i Røros sentrum, Kvitsanden og i Vola, ble det registrert 3 320 forskjellige stolpejegere og totalt hadde vi godt over 49.000 stolpebesøk. 350 av disse personene besøkte alle stolpene mens 690 besøkte 30 poster eller flere. Røros Skole og Røros Videregående skole brukte også stolpejakten. Kun noen få av disse elevene er registrert elektronisk. I tillegg regner vi med noe besøk av personer som ikke registrerer seg hos stolpejakten.no, men kun brukte kartbrosjyren. Vi hadde også i år en del kulturposter. Her fikk vi hjelp fra Rørosmuseet med infoen.

Om opplegget

Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i ulike kommuner. Stolpene kan registreres både manuelt, digitalt og ved å laste ned en applikasjon på mobilen, slik at man kan scanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med.

Stolpejakten tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle; inaktive, skoleelever, syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere – eller de som rett og slett ønsker å gjøre seg bedre kjent i byen og distriktet. Stolpejakten er en allmennyttig forening som skal bidra til økt fysisk aktivitet blant folk flest i hele landet.

Målgruppene for stolpejakten er:

  • Barn og ungdom – Skoleelever
  • Familier – Voksne
  • Pensjonister – Tilreisende – turister
  • Hyttefolk – Dvs. «Førr alle»

Målsettingen er:

  • Lavterskeltilbud for alle for kombinasjon mosjon og opplæring i kartlesing
  • Profilere Røros som et attraktivt bomiljø og reisemål

Facebook
Twitter
LinkedIn