Foto: Tove Østby

Statsminister Jonas Gahr Støre åpner Rørosmartnan

RS Servicenter

I år er det 170 år siden den første Rørosmartnan ble avholdt i 1854, etter kongelige resolusjonen av 1853. I forbindelse med jubileet har vi ønsket å få til økt oppmerksomhet rundt Rørosmartnan, og har i lengre tid jobbet med å få statsministeren til å åpne arrangementet. Det har lyktes.

– Jeg er godt fornøyd med at statsministeren har funnet tid til et Rørosbesøk i sin travle hverdag, og det viser også hvilken status Rørosmartnan har nasjonalt når han prioriterer dette blant mange andre gjøremål, sier ordfører Isak V Busch.
Vi jobber nå sammen om å få til et program for dagen som gir statsministeren innblikk i hva Rørosmartnan betyr for regionen, næringsliv og kulturliv. Det gleder oss stort at statsminister Jonas Gahr Støre har anledning til forestå den offisielle åpningen av den 169. Rørosmartnan tirsdag 20. februar 2024. Dette er virkelig en anerkjennelse for alt arbeidet, samhandlingen og innsatsen som legges ned for at et så komplekst arrangement lar seg gjennomføre. Dette er virkelig en fjær i hatten for hele røros-samfunnet” sier martnasgeneral Lillian Sandnes.

Vertskap for statsministerens rørosbesøk vil være Røros kommune v /Isak V. Busch og Opplev Røros v/Lillian Sandnes, som arrangør av Rørosmartnan. Åpningsseremonien foregår på Malmplassen ved Rørosmuseet tirsdag 20. februar kl 12.00. Årets tema er “Rørosmartnan – en smeltedigel i 170 år!”

Fra snøscena presenteres sang, taler, dans og musikk før vi tar imot 90 heste-ekvipasjer anført av lasskjørere og forbønder, som på historisk vis har fulgt vinterleder over snødekte fjell og islagte vann for å komme til Røros med varer, slik de gjorde også for 170 år siden.

– Her gledes, og vi håper riktig mange kommer og deler denne høytidsstunda med oss avslutter ordføreren og martnasgeneralen.