Foto: Tove Østby

Sommeraktiviteter for barn og unge med støtte fra Bufdir

Pressemelding fra Rros kommune:

Giesie Plaassjesne/Sommer-Røros sørger for å gi barn og unge i Røros kommune spennende, mestringsfylte og gode opplevelser i sommerferien. I år har ordningen fått støtte fra Bufdir.

Giesie Plaassjesne/Sommer-Røros

For tredje året på rad jobber Røros kommune med en aktivitetsoversikt for barn og unge i sommerferien. Nytt av året er at oversikten har fått et navn både på samisk og norsk: Giesie Plaassjesne/Sommer-Røros. Målet med Giesie Plaassjesne/Sommer-Røros er å sørge for at barn og unge får spennende, mestringsfylte og gode opplevelser i sommerferien. Aktivitetene skal være gratis, eller ha svært lav egenandel. Aktivitetsoversikten finnes på Røros kommunes hjemmesider, og oppdateres fortløpende.

Tilskudd fra Bufdir

Noe annet som er nytt av året, er at kommunen har fått midler fra Bufdir til sommeraktivitetene.

– Dette er svært gledelig; jeg jublet høyt på kontoret da jeg leste svaret på søknaden, sier kulturkonsulent Caroline Oksdøl Søberg. – Ikke bare vil det gi oss større handlingsrom, men også muligheten til forutsigbarhet som kan sørge for at Giesie Plaassjesne/Sommer-Røros kan få bli etablert som noe fast og kjent for barna.

Forutsigbarheten ligger i at kommunen har fått innvilget treårig støtte fra Bufdir, hvor de får 80 000 kroner i året i tre år framover som skal gå til aktiviteter for barn og unge i sommerferien.

De unges stemme blir hørt i planleggingen

Alle elever i grunnskolen i kommunen har fått anledning til å sende innspill på hvilke aktiviteter de ønsker å drive med i sommer. Innspillene brukes inn i planleggingen av sommeraktivitetene.

– Det har kommet inn mange innspill allerede. Jeg ønsker meg svært gjerne flere også, for å danne meg et så godt bilde som mulig på hva dere som barn og unge ønsker å gjøre i sommer, sier Caroline. Hun opplyser om at spørreundersøkelsen fortsatt er åpen, og kan besvares via MinSkole-appen.

Avhengig av samarbeid med mange

For å kunne fylle opp sommeren med variert aktivitet, er man avhengig av samarbeid med mange. I de to foregående årene har flere lag og organisasjoner stilt opp med ulike aktiviteter gjennom sommeren, i tillegg til både kommunale og private aktører. I fjor kunne barn og unge blant annet være med på aktiviteter både innen idrett og friluftsliv, som for eksempel speiding og fisking, og kunstneriske aktiviteter som billedkunst og musikk.

– I fjor var hele 19 ulike aktører involvert i sommeraktivitetene, og innsatsen til hver og en settes umåtelig stor pris på. Spesielt frivillige lag og organisasjoner som stiller opp på fritida si, de fortjener en ekstra klapp på skuldra.

Caroline oppfordrer selvfølgelig til å stille med aktiviteter i år også, og minner om at det er en gylden mulighet til å få vist fram aktiviteten sin i rekrutteringsøyemed.

– Det som er gledelig, er at dette er et prosjekt som blir positivt mottatt. Allerede i vinter fikk jeg henvendelser fra noen som ønsket å stille med aktivitet i sommer!