Foto: Tove Østby

Senterpartiet vil styrke fjellstyrene

Pressemelding Norges Fjellstyresamband

Senterpartiet foreslår å styrke fjellstyrenes økonomi med fem millioner kroner i revidert statsbudsjett for 2020. Fjellstyrene har en viktig rolle i forvaltningen av statsallmenningene i Norge. En styrking av økonomien vil sørge for at statsallmenningene blir forvaltet godt, basert på lokalkunnskap, formell kompetanse og nærhet til brukerne, sier stortingsrepresentant Bengt Fasteraune i Senterpartiet.

Dette er vi svært glade for, sier styreleder i Norges Fjellstyresamband Jan Olav Solstad, ikke minst i året da fjellstyrene fyller 100 år. 

En slik økning vil gi et enda bedre tilbud til alle brukerne av statsallmenningene i Norge. Det vil gi økt lokal verdiskaping og bedre folkehelse. 

Landets 94 fjellstyrer administrerer jakt og fiske i statsallmenningene, som til sammen dekker nær 30 millioner dekar av Norges areal. Fjellstyrene selger årlig rundt 70.000 fiskekort, 25.000 småviltkort, noen tusen storviltkort og eier og drifter rundt 400 hytter og buer.

Fjellstyrenes inntekter på statsallmenningene er omkring 100 millioner kroner årlig. Rundt 10 millioner av disse kommer over statsbudsjettet.

Bevilgningen til fjellstyrene over statsbudsjettet er i 2020 på kr. 10,09 mill. Det er en nedgang fra kr. 10,14 mill. i 2019. Justert for lønns- og prisvekst er nedgangen betydelig. 

Senterpartiet forslo å øke beløpet med 5 mill. i revidert budsjett, men dette fikk ikke flertall.

I handlingsplan for friluftsliv fra 2018, skriver Regjeringen at den vil; 

Sørge for at …. fjellstyrene fortsatt sikrer allmennheten god og rimelig tilgang til jakt.

Det blir utfordrende når de statlige bevilgningene reduseres samtidig som statlige prisrammer for jakt og fiske videreføres, sier styreleder i Norges Fjellstyresamband Jan Olav Solstad. Solstad understreker at et regime med statlige prisrammer for jakt og fiske i statsallmenningene gjerne kan videreføres, men at motstykke til dette må være en styrket statlig finansiering. Når fjellstyrenes viktigste inntektskilde reguleres av staten og den statlige finansieringen samtidig reduseres, blir fjellstyrene sjakk matt.

Forskriften som regulerer priser på jakt og fiske i statsallmenningene skal revideres i 2020. Solstad oppfordrer regjeringen og stortinget til å bestemme seg for om man vil ha god og rimelig tilgang til jakt og fiske og økt statlig finansiering, eller redusert statlig finansiering og da med økte priser på jakt og fiske. Det tredje alternativet er selvfølgelig å bygge ned fjellstyrenes forvaltning, men det er ikke signalisert fra noe politisk parti at det er ønskelig.

Solstad setter pris på at også Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening og Norsk Friluftsliv mener at fjellstyrenes grunnfinansiering må styrkes.

Svært mange bruker fjellstyrenes tilbud i statsallmenningene, og fjellstyrene er klare til å gi et enda bedre tilbud til befolkningen, dersom dette prioriteres opp økonomisk, sier Solstad.

Fjellstyrene administrerer også de jordbrukstilknyttede bruksrettene i statsallmenningene og bidrar til aktiv landbruksmessig bruk av statsallmenning til blant annet beiting og setring.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn