Per Grindstad. Foto: Tore Østby

Satser tungt på lettbrus

Røros bryggeri lanserer en rekke nye produkter etter påske. Blant produktene er perlende drikk uten tilsatt sukker. For første gang kommer bryggeriet med en perlende drikk uten tilsatt sukker. Sukkerfri brus har en veldig stor andel av brusmarkedet. Nå får Pepsi Max og Cola Zero en lokal konkurrent.

Rob Veldhuis intervjuet av Tore Østby.

Da Røros Bryggeri og Mineralvannfabrikk ble etablert i 2009, var det øl som var det første satsingsområdet. Fabrikken ble etablert på gammel brustradisjon. Fram til 1980 var Røros Mineralvannfabrikk i drift. Nå styrkes satsinga på perlende drikke uten alkohol. De nye produktene settes i produksjon, mens lagrene er tomme. Påsken er stor for bryggeriets produkter.

RS Servicenter