Samisk medvirkning i Forsvaret

Nora Marie Bransfjell.

Sametingsrepresentant Nora Marie Bransfjell fra Norske Samers Riksforbund løftet denne uken samisk medvirkning i forsvaret på Sametinget, står det i en pressemelding fra Sametingsrepresentant Nora Marie Bransfjell.

-Samisk representasjon er viktig når Forsvaret planlegger aktiviteter i Sápmi. Gjennom å la samiske stemmer bli hørt allerede i planleggingsfasen, unngår forsvaret unødvendige konflikter i samiske områder, sier Nora Marie Bransfjell.

Bransfjell, som er fra sørsamisk valgkrets, er svært fornøyd med at et Sametinget enstemmig valgte å videresende saken til sametingsrådet.

-Vi ber derfor sametingsrådet om å ta initiativ til å forbedre dialogen og samordning med Forsvaret, og jeg er fornøyd med at et enstemmig Sameting stiller seg bak dette, avslutter Bransfjell.