Meieribestyrer Trond V. Lund. Foto: Tore Østby

Rørosmeieriet i matstipendfinale

Rørosmeieriet ønsker å lage et norsk alternativt til den tradisjonelle risgrøten, og det har ført dem helt i finalen i Menys Matskattstipend og konkurrerer om 600.000,- stipendkroner. I dag er det få leverandører av ferdig risgrøt i Norge og det finnes ingen variant basert utelukkende på norsk råvare. Sentralt i arbeidet blir å teste økologisk råvare som kan erstatte ris.  

I finalen konkurrerer Rørosmeieriets risgrøt med skav av lavvorøkt reinstek, langtidsholdbar salatmiks i ukespose, alkoholfrie cocktails og en sorteringsmaskin som redder norsk matkorn og bidrar til flere brød bakt på norsk mel. Seks lokalmatprodusenter er i finalen i MENYs Matskattstipend.   
 
Av MENYs over 450 lokalmatprodusenter står nå seks finalister igjen: Tomatprodusent Hanasand Gartneri, Rørosmeieriet, reinkjøttprodusent Finnmark Rein, salatprodusent Onna, håndverksdestilleriet Gardsbrenneriet og melprodusent Holli Mølle. Alle har nyskapende utviklingsideer som både bidrar til bedre ressursutnyttelse og til å få frem nye norske matvarer som kan erstatte import. 
 
– MENY ønsker å tilby flest mulig kvalitetsvarer basert på godt håndverk og norske råvarer, noe lokalmatprodusentene bidrar til. For å stimulere dem til vekst, ressursutnyttelse og produktutvikling, er ett av tiltakene våre å dele ut et årlig stipend, sier MENY-sjef Vegard Kjuus.  

Han er imponert over hvor innovative og offensive lokalmatprodusentene er, til tross for at mange av dem er små familiebedrifter med knappe ressurser.  
– De viderefører norsk matkultur, men er også flinke til å sikre maksimal råvareutnyttelse og finne «produkthull» i markedet der vi mangler norske alternativer, sier Kjuus.  


Regjeringens nye mål på 25 milliarder
 
MENY ønsker å bidra til regjeringens nye mål om 25 milliarder kroner i omsetning på lokalmat innen 2035, opp fra ca. 12 milliarder kroner i dag. 
– For å nå målet, må vi få flere forbrukere til å oppdage de fantastiske produktene, men vi må også hjelpe produsentene med å øke sin produksjon og utvikle nye produkter, sier Kjuus. 
 
MENY har delt ut stipendet hvert år siden 2015. I fjor vant Juviksild kr 300 000 med sin ambisjon om å få silda tilbake på middagsbordet, mens Jerseymeieriet og Klokk & Co begge fikk kr. 150 000 for å utvikle henholdsvis nye produkter av A2A2-melk og en sunnere brus basert på norske og naturlige råvarer.  
 
Vinner offentliggjøres i september 
Landbruks- og matministeren har i alle år sittet i juryen. I tillegg består juryen av eksterne fagfolk og matentusiaster, som kokker og matpolitiske premissgivere. Årets vinnere offentliggjøres under Matstreif i Oslo i september.  

MENY har satset på lokalmat siden 2011 og har mer enn 5000 matskatter i sortiment  
fra 450 produsenter. Med en omsetning på kr. 1,462 milliarder i 2023 er MENY  største aktør på lokalmat i Norge. 

Han er imponert over hvor innovative og offensive lokalmatprodusentene er, til tross for at mange av dem er små familiebedrifter med knappe ressurser.  
– De viderefører norsk matkultur, men er også flinke til å sikre maksimal råvareutnyttelse og finne «produkthull» i markedet der vi mangler norske alternativer, sier Kjuus.  


Regjeringens nye mål på 25 milliarder
 
MENY ønsker å bidra til regjeringens nye mål om 25 milliarder kroner i omsetning på lokalmat innen 2035, opp fra ca. 12 milliarder kroner i dag. 
– For å nå målet, må vi få flere forbrukere til å oppdage de fantastiske produktene, men vi må også hjelpe produsentene med å øke sin produksjon og utvikle nye produkter, sier Kjuus. 
 
MENY har delt ut stipendet hvert år siden 2015. I fjor vant Juviksild kr 300 000 med sin ambisjon om å få silda tilbake på middagsbordet, mens Jerseymeieriet og Klokk & Co begge fikk kr. 150 000 for å utvikle henholdsvis nye produkter av A2A2-melk og en sunnere brus basert på norske og naturlige råvarer.  
 
Vinner offentliggjøres i september 
Landbruks- og matministeren har i alle år sittet i juryen. I tillegg består juryen av eksterne fagfolk og matentusiaster, som kokker og matpolitiske premissgivere. Årets vinnere offentliggjøres under Matstreif i Oslo i september.  

MENY har satset på lokalmat siden 2011 og har mer enn 5000 matskatter i sortiment  
fra 450 produsenter. Med en omsetning på kr. 1,462 milliarder i 2023 er MENY  
største aktør på lokalmat i Norge.